Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Ako nevyhorieť - video nie len pre učiteľov.

Autor: Waldorfská škola, 26.1.2015

Milí priatelia, 

našli sme výnimočne prehľadný obraz ako vysvetliť zmysel života v kocke. Pozrite si:


prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, ako spisovateľ známy aj pod autorským menom Max Kašparů, (*14.5.1950 Žirovnice) je český psychiater, pedagóg, diakon rádu premonstrátských rehoľných kanovníkov a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry, je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu a príležitostne vystupuje v Českej televízii.

prebrané z  https://www.youtube.com/watch?v=M3KytsbBNi8&html5=1

 

comments powered by Disqus