Waldorfská škola v Bratislave

Dotazník pre uchádzačov do prvého ročníka v šk. roku 2018/19

Autor: Waldorfská škola, 11.9.2017

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2018/19 bude procedúra zápisov nasledovná: TU v dňoch od 11. 9. 2017 do 10. 10. 2017 otvárame dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019. V marci Vám potom pošleme pozvánku s možnosťou výberu dátumu na stretnutie k zisťovaniu školskej pripravenosti pre waldorfskú školu, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl.

Prosíme, zapisujte iba dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2018. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov bude prebiehať výlučne mailom. Je dôležité vedieť, že so zápisom musia súhlasiť obaja rodičia, čo neskôr potvrdia svojim podpisom. V opačnom prípade dieťa do školy neprijímame.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv a očakávaní o waldorfskej škole.

Napomôcť môže aj víkendový seminár pre rodičov, ktorý plánujeme na február 2018. Srdečne všetkých pozývame. Podrobnosti o seminári zverejníme začiatkom kalendárneho roka.

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť i na novú waldorfskú školu v Petržalke. Kontakt : slobodakvychove@gmail.com. Prípadne na waldorfský homeschooling v Stupavskom lesoparku, kontakt: barackova@gmail.com

Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím

comments powered by Disqus