Waldorfská škola v Bratislave

Brigáda aj s muzikou

Autor: Waldorfská škola, 16.11.2015

Boli časy, keď sa účasť na brigádach vo waldorfskej škole dala spočítať na prstoch dvoch rúk. O to viac

poteší, že sa počet pomocníkov v posledných dvoch rokoch na brigádach zvyšuje. A 7. novembra bolo

jasné už pri pohľade na kolónu zaparkovaných áut na Magnetovej ulici, že prišlo brigádnikov zas

o čosi viac než na jar. Za to patrí chvála organizátorom, ktorí rodičov motivovali už dva mesiace

dopredu a zabezpečili bohaté občerstvenie. To ešte nikto netušil, čo sa skrýva za sľubovaným

prekvapením. Kto si myslel, že tým prekvapením je prednáška nestora slovenského ovocinárstva prof.

Ivana Hričovského o ošetrovaní ovocných stromov, bol prekvapený dvojnásobne – keď k skvelému

vegetariánskemu gulášu začala naživo hrať kapela N3O, ktorá do školy prišla zo Starej Ľubovne na

pozvanie Saši Paršovej. Takže jesenná brigáda v našej škole napokon nebola iba pracovnou, ale aj

spoločenskou udalosťou. A napriek daždivému počasiu vládla na školskom dvore príjemná, rodinná

atmosféra.

Ale naspäť k práci:  Približne 70 dospelých a 40 detí dokázalo splniť takmer všetky naplánované úlohy.

Mnohé deti sa nezľakli ani ťažkých prác, ako bola napríklad úprava jazierka alebo kopanie prístupovej

cestičky k slamenému domčeku, a udivovali svojou vytrvalosťou. Podporiť brigádnikov prišli aj žiaci 8.

ročníka. Spoločnými silami sa podarilo:

- dokončiť hriadku na boku budovy

- zlikvidovať dve kopy odpadu z boku kotolne

- takmer dokončiť výkopové práce na jazierku

- začať s tvorbou chodníčka k domčeku

- vybrúsiť a natrieť dvere, okná a zárubne na domčeku

- sčasti vypratať a pretriediť drevo z prístrešku, napíliť na kúrenie a uložiť z boku prístrešku,

sčasti podrviť haldu konárov pri domčeku, urobiť drevenú ohradu pri komposte

- ušiť 50 kusov návlekov

- vypratať a vyčistiť sprchu pri

Ďakujeme všetkým rodičom, deťom i priateľom školy, ktorí prišli a priložili ruku k dielu.  Takisto

druháckym rodičom za zabezpečenie „cateringu“, tradične Jarovi Mikuličovi a Janke Pančíkovej za

perfektný guláš. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí síce neprišli, ale podporili nás finančne príspevkom

do „fondu brigád“ (vyzbieralo sa 75,- €).

Napísala: Ivana Bánová  Foto: Hanka Červenáková

Fotogaléria

comments powered by Disqus