Waldorfská škola v Bratislave

Spomienka na tohtoročný karneval

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 23.3.2015


Je piatok 13. februára,

niekto má narodeniny,

niekto polievku vyvára...

V našej škole chystajú sa

deti v maskách od výmyslu sveta.

Chodbou piesne karnevalu 

sa radostne ozývajú: 
"Dôstojne, jak služobníci kráľov,

kráčajú masky zaplnenou sálou,

škriatkovia milí, princezné aj víly,

kráľovi karnevalu slúžiť chcú.

Krok sun krok, kto pozná ten pár očí,

kráľ sa skrýva, málokto ho zočí,

pod maskou jeho ukrýva sa láska,

ten, kto ho spozná, bude ako on."

Siedmaci  rôznorodé masky usádzajú

a celou ich prezentáciou nás sprevádzajú.

Keďže starší prednosť majú, 

najstarší deviataci začínajú.

Potom ôsmaci s pracovnou čatou nastupujú, 

šiestačky farebnou dúhou prekvapujú.

Piataci - bojovníci zo Starého Grécka salutujú, 

štvrtáci severské mýty a Bohov prezentujú,

postavy zo Starého zákona nám tretiaci prinášajú,

zvieratká z bájok druháci s radosťou predvádzajú:

Najmladší prváci s princeznami z rozprávok prichádzajú,

nakoniec siedmaci so svojimi maskami zakončujú,

túto prapodivnú zmes rôznych tvárí,

z každej z nich úsmev na tvári žiari.

Lebo v tej chvíli zazneli rôzne hádanky a vtipy,

kto uhádne, predsa nie je hlúpy...

Odvážnym  šťastie praje,

na pódiu pred dav predstupuje.

Potlesk niekoľkokrát  zaznie,

po vystúpení druháčok, Chiary a jej piesne.

Búrlivé ovácie sa telocvičňou nesú nakoniec,

po učiteľskom tanci ohlasujú prezentácie koniec.

A môže sa začať tanečné kolo,

kto má nohy, už skáče, tancuje, robí sólo,

a nakoniec, čo dodať, však  dobre bolo...

...a bude aj na budúce, však posúďte sami a pokochajte sa nad našimi fotkami:)


Fotogaléria

comments powered by Disqus