Waldorfská škola v Bratislave

Stanovisko školy k súčasnej situácii a testovaniu na školách

Autor: Waldorfská škola, 1.12.2020

Súkromná základná škola waldorfská

Vihorlatská 10

Bratislava                                                                                                                                                           

Súkromná základná škola waldorfská so znepokojením sleduje nezdravý vývoj detí počas dlhodobého dištančného vzdelávania a úprimne oceňuje iniciatívu ministra školstva vrátiť žiakov čo najskôr späť do školského prostredia. Na základe skúseností s online vyučovaním konštatujeme, že táto forma zredukovala vyučovanie na odovzdávanie vedomostí a nedokáže plne nahradiť osobný kontakt žiakov s učiteľmi. Neumožňuje rozvoj sociálnych zručností, medziľudských vzťahov a z toho prameniacej vlastnej identity, čo z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvňuje rozvoj a dospievanie našich detí a ohrozuje ich pocit istoty, dôvery a bezpečia, ktorý k zdravému fyzickému i duševnému vývinu nevyhnutne potrebujú. Slovenské rodiny prešli v posledných mesiacoch veľkou záťažou a samozrejme, najmladší členovia rodín ju vnímajú tiež.

Nesúhlasíme však s delegovaním testovania žiakov na školy či zriaďovateľov ani s jeho pravidelným opakovaním. Celoplošné testovanie na Slovensku nedávno spôsobilo nechcené rozdelenie spoločnosti a vzhľadom na potrebný súhlas rodičov s testovaním ich detí nepovažujeme za vhodné ďalej prehlbovať túto polarizáciu na školách. Právo na vzdelanie a povinnosť absolvovať školskú dochádzku sa vzťahuje na všetkých bez rozdielu, nie iba na testovaných. Keďže sa nepreukázalo, že by školy boli významnými epidemiologickými ohniskami, podporujeme namiesto školského testovania opätovné zavedenie semaforov a riešenie vzniknutých situácií lokálne.

Veľmi si prajeme čo najskorší návrat detí a mládeže do škôl, no bez ďalšieho traumatizovania spoločnosti. Vyzývame k tomu, aby nám to bolo umožnené.

Kolégium školy


comments powered by Disqus