Waldorfská škola v Bratislave

Miroslava Okuliarová.

miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk

Miroslava Okuliarová

Kto som?

Som triedna učiteľka 5. ročníka. Vyštudovala som učiteľský smer dejepis, slovenský jazyk a literatúra na FiF UK v Bratislave, waldorfský trojročný seminár v Kľačne.

Prečo som na WŠ?

Moje štúdium na základnej a strednej škole mi dalo silný impulz k otázke, ako prispieť k zmene vzdelávania a výchovy na Slovensku. Počas štúdia na vysokej škole som sa začala zaujímať o alternatívne spôsoby vyučovania a pri waldorfskej pedagogike som zostala.

Waldorfská škola mi pomáha viac porozumieť bytosti dieťaťa, jeho fyzickým i duševným potrebám. Učí ma tvoreniu vyučovania spolu s deťmi, kde sa učiteľ  stáva žiakom a žiak učiteľom. Vážim si, že môžem byť súčasťou tejto školy, kde je dieťa prijímané v úcte a láske.

Čím žijem?

Žijem tým, čo ma nabíja do ďalšej práce s deťmi a taktiež čím žije trieda na vyučovaní. Tentokrát je to ponorenie sa do atmosféry  starovekého Grécka a orientálnych kultúr, práca s pôdou a rastlinami, potulky prírodou s pozorovaním zvierat. Z umenia je to spev, tanec, zažívanie radosti v intuitívnych hrách s deťmi, a v neposlednom rade kvalitná  literatúra (F. Kafka, F. Švantner, F. M. Dostojevskij, H. Hesse, V. M. Solovjov, R. Steiner a iní.)