Waldorfská škola v Bratislave

Prvé čiary.

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 3.9.2014

Druhého septembra nastúpili aj ku nám do školy noví prváci. 

Niektorí nedočkaví, niektorí s troškou obáv vstupovali do triedy a všímali si zmeny, ktoré sa v nej udiali od zápisu. Urobili svoju prvú prvácku prácu - rovné čiary. Prvýkrát sa stretli aj s ostatnými žiakmi školy v telocvični, kde ich za spevu piesne Priateľstvo je ako zlatá brána živou bránou vítali ako prví deviataci. Hodinu strávili v školskom klube, kým ich rodičia mali úvodné stretnutie s triednou učiteľkou. Zo školy odchádzali s prvou domácou úlohou a všetci veľmi hladní. A keďže nielen chlebom je človek živý, dnes (na druhý deň) sa všetci vrátili a tešili sa, čo sa budú učiť.


s láskou

triedna učiteľka

Fotogaléria

comments powered by Disqus