Waldorfská škola v Bratislave

Ako sa učia rodičia.

Autor: , 24.3.2016

Ešte doznievali hlasy rodičov na chodbách, ešte bolo cítiť v triedach atmosféru, ktorú sa nám podarilo spoločne vytvoriť na prvom Orientačnom víkende pre rodičov budúcich prvákov. A čoskoro ju prekryli hlasy detí a ich živý, veselý pohyb, no spomienka na toto vydarené podujatie pravdepodobne v nás pretrvá dlho.

Pôvodným zámerom bolo informovať rodičov o tom, čo to je waldorfská pedagogika. Pretože sa do prvého ročníka hlási omnoho viac detí ako vieme prijať, chceli sme predzápisové stretnutie urobiť dostatočne bohaté na všetky možné špecifiká, ktoré sa u nás vyskytujú, aby sa rodičia mohli zodpovedne rozhodnúť, či je toto skutočne škola, do ktorej chcú zapísať svoje dieťa.

Napriek tomu, že si rodičia vyskúšali eurytmiu, akvarelovú techniku, prácu s drevom, ručné práce, formové kreslenie, či hodinu fyziky, väčšina z nich sa nie len nedala odradiť, ale naopak na konci ešte silnejšie vyjadrili presvedčenie, že toto je tá ich voľba.

V piatok sme privítali bývalých absolventov školy spolu s ich rodičmi. Ich kultivovaný a múdry prejav všetkých zaskočil. Nik nečakal od tak mladých ľudí takú hĺbku a nadhľad zároveň. V sobotu a v nedeľu sa rodičia mohli zúčastniť na jednom z workshopov, ktorých výber zodpovedal tým najšpecifickejším prvkom v škole. Bolo krásne vidieť rodičov pasovať sa s tým, s čím aj deti zápasia. Vidieť ako pristupujú k prekážkam, ako zažívajú svoje drobné úspechy či neúspechy. Budúca pani učiteľka predstavila priebeh vyučovania, ale aj ciele a metódy školy. Zároveň spolu so všetkými rodičmi v telocvični skúsila ako sa učí matematika v druhom a aj v deviatom ročníku.

V sobotu sa predstavili aj dve ďalšie školy - Iniciatíva home schoolingu s waldorfskou pedagogikou a Ateliér Les, ktoré môžu ešte zobrať deti do prvého ročníka na budúci rok. Ešte aj o ôsmej večer v sobotu rodičia vo veľkom počte sedeli a diskutovali s učiteľmi o všetkých otázkach, ktoré potrebovali zodpovedať. V nedeľu sme končili spoločným kruhom, kde sme si predstavili náplň jednotlivých workshopov a aj to ako sa rodičia v nich cítili a čím ich obohatili. Bez výnimky tam panovala vrelá a veľmi priateľská atmosféra. 

Za všetky krásne vyjadrenia od rodičov, snáď len toto jedno:

"Cítim sa ochudobnená, že som neštudovala na takejto škole. Myslím, že by to veľmi obohatilo môj život."


za organizačný tím

Mira HeribanováFotogaléria

comments powered by Disqus