Waldorfská škola v Bratislave

Ako sme slávili Deň Zeme

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 18.5.2016

Každoročne sa pripravujem na tento deň, keď chceme spoločným úsilím spraviť niečo pre našu Matku Zem. Tento rok sme to poňali s témou odbremenenia našej Matky od odpadov . Boli pripravené rôzne činnosti - tvorivé, edukačné, pracovné, upratovacie,..
Každá trieda sa vybrala vlastnou cestou, ale niektoré aj spolupracovali.


Prváci mali nie deň, ale celý týždeň Zeme. Upratovali, starali sa o kvetinky a rastlinky v okolí. Vo štvrtok si s pomocou pár šiestakov pripravili hriadku - pokopali, pohrabali, zasiali hrášok, reďkvičku, mrkvičku aj cibuľku a poliali. Chlapci fúrikom navozili kôru a vysypali chodníček. V piatok od rána  "gruntovali" :-) v triede - umývali lavice, dvere, utierali prach, poutierali kvetináče, poliali rastlinky a po prestávke sme začali pracovať vonku - dosiali ešte šalát a rukolu na  vyvýšenej hriadke, popolievali, vyzametali všetko okolo, pohrabali pod stromami, vyzbierali konáriky, kamienky pri prváckej triede a malé odpadky po dvore. Po práci boli poriadne unavení a hladní, ale spokojní s vykonanou prácou.

Druháci sa vybrali do Detského múzea SNM, kde bola interaktívna výstava venovaná triedeniu odpadu. Mnohé deti mali veľmi dobrý prehľad o triedení odpadu, vedeli zaradiť všetky druhy odpadu k farbám kontajnerov, vedeli, čo patrí do zmiešaného odpadu, čo znamená slovo recyklácia, čo sa robí s bioodpadom, načo slúži kompost. V dielničke si vyrobili peňaženky z tetrapackových škatúľ. Deň Zeme zavŕšili zmrzlinou a obdivovaním mozaiky na stĺpoch pri bránach do školy.

Tretiaci sa naplno pustili do recyklácie. Zo starých tehál stavali vyvýšené hriadky na pestovanie jarnej zeleniny pre štvrtákov a piatakov.  Z kachličkových črepín zdobili múry vchodu školy, vytvorili krásnu mozaiku. Na dielničke Recy -veci zo zbytkov filcu si ušili loptičky. S pani učiteľkou Deniskou zo starých tričiek si nastrihali bavlnené šnúrky a tkali kruhové koberčeky.
Štvrtáci čistili okolo kríkov. Okopali, pokyprili, pomulčovali. Potom začali upratovať okolo ohniska a poupratovali drevá. Toto bola aj spoločná práca v kluboch.Piataci čistili doskočisko od trávy a buriny. Na dielničke Recy-veci si vyrobili loptičky, ktorým neskôr pribudli uši a tvorivo sa zmenili na zvieratká. Boli tak nadšení zo svojho nápadu, že v ňom pokračovali aj v poobedňajších hodinách.

Zo šiesteho ročníka,sa vytvorila skupina chlapcov  ktorí si zobrali za úlohu vyčistenie priestoru Mierovej Kolónie od smetí. Vybavení rukavicami a plastovými vrecami začali v Gaudiho uličke, prešli ihriskom a jeho okolím až k Integre. Zvedavých zberačov ťahali aj zákutia, kde sa bežne nedostanú. Nakoniec zostali čistiť skládku za garážami pri koľajniciach, kde vyzbierali ďalších 6 vriec odpadu. Popri zbieraní odpadu mali možnosť vidieť, čo všetko sú schopní ľudia vyhodiť do prírody. Do spoločnej diskusie sa popri práci zapojil každý z nich :-). Časť detí pracovali spoločne s dvoma deviatakmi na dokončení vyvýšenej hriadky, rezali, pílili, skrutkovali a podarilo sa im dokončiť celé oplotenie hriadky.

Brúska, vinárske nožnice, purpena a stavebné lepidlo. Aj toto boli veci, ktoré držali počas Dňa Zeme siedmaci v rukách. Starostlivosť o kúsok zeme a jej vizuál v areále školy im dala zabrať. Rozložiť oheň, správne nafúkať rozpínajúcu sa purpenu do dier v omietke, namiešať akurát husté lepidlo, rovno orezať purpenu, zvládnuť hádku so spolužiakom, vydržať na pripekajúcom slnku a vrátiť náradie na svoje miesto sú výzvy až až. Siedmaci si zaslúžia veľké ocenenie za ich počiatočné nasadenie a výdrž v závere. Viditeľné zmeny v areáli školy hovoria za seba.

Ôsmaci začali ráno v škole, kde si spoločne pozreli veľmi sugestívny a šokujúci film o fenoméne zvanom Rýchla móda s názvom The true cost. Dozvedeli sa zarážajúce fakty o procese od pestovania bavlny plnej pesticídov až po lacné tričká zvučných módnych obchodných značiek. Bola to len ochutnávka témy záverečného projektu  žiaka z tejto triedy, na ktorý sa môžete už teraz tešiť. Ekologický a spoločenský rozmer tejto témy nenechal nikoho z nás ľahostajný.

V takomto zadumaní sme sa presunuli o 10:45 do Prírodovedeckého múzea. Tam sa okrem prehliadky expozícií SNM zúčastnili spolu s deviatakmi zaujímavej, trochu futuristickej prednášky o Barcodingu. Ide o čiarový kód života získaného z DNA rastlín a živočíchov, pomocou ktorého ich ľahko a rýchlo môžeme identifikovať. Po návrate do školy sme skolaudovali novú mozaiku na stĺpikoch o ktorú sa pričinili aj dvaja ôsmaci.
A ako sa pracovalo na dotváraní vstupu do školy?
Spolu s niektorými žiakmi tretej, šiestej a deviatej triedy započali práce na dvoch vstupných bráničkách do školy. Na ošarpané betónové stĺpy z úlomkov kachličiek spravili mozaiku. Pribudli tam geometrické a prírodné motívy, čím sme naviazali líniu už existujúcich mozaikových prác mimo areálu školy, v Gáudího uličke a pri schodoch.

"Ďakujem Matka Zem, za to, že dávaš mi veľa, dávaš mi viac než viem." N3O Akustika (text kapely, ktorá nám zahrala na jesennej rodičovskej brigáde )

Fotogaléria

comments powered by Disqus