Waldorfská škola v Bratislave

Pozvánka na divadlo deviatakov

Autor: Waldorfská škola, 19.5.2016

Milí priatelia, rodičia a absolventi, pozývame vás opäť na deviatacké záverečné divadelné predstavenie Večer trojkráľový od W. Shakespearea.

Klasické predstavenie o láske a zámene postáv je mierne upravené - dej sa odohráva v 20tych rokoch 20. storočia.

Tešíme sa na vás!

comments powered by Disqus