Waldorfská škola v Bratislave

Zápis prvákov pre šk. rok 2018/2019

Autor: , 4.9.2017

Milí rodičia budúcich prvákov,

na tejto stránke nájdete v dňoch od 11.9.2017 do 10.10.2017 dotazník, ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019.

V marci Vám potom pošleme pozvánku s možnosťou výberu dátumu na stretnutie k zisťovaniu školskej pripravenosti pre waldorfskú školu, ktoré sa uskutoční v mesiac apríl.

So srdečným pozdravom

zápisový tím

comments powered by Disqus