Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Sedem slov pre učenie - video.

Autor: , 13.4.2015

Toto video v štvrťhodinke zhŕňa najdôležitejšie prvky, ktoré podporujú učenie. Veľmi názorne. Pozrite si.


comments powered by Disqus