Waldorfská škola v Bratislave

Výzva k verejnosti z Devína

Autor: Waldorfská škola, 30.1.2016

Výzva

Pred 180 rokmi sa Ľudovít Štúr so svojimi druhmi vybral na Devín, aby tu na mieste, kde možno hľadať úsvit našich dejín, spečatili svoje odhodlanie pracovať pre národ. Pred 180 rokmi tu štúrovci vyjadrovali svoju túžbu bojovať za niečo tak prirodzené, ako je hovoriť svojím rodným jazykom, byť samým sebou. Dnes, po takmer dvoch storočiach tu stojíme, aby sme celému národu a vláde Slovenskej republiky ukázali naše odhodlanie bojovať za niečo tak prirodzené, ako je kvalitnejšie vzdelanie a dôstojné postavenie učiteľa.

V minulom roku tu rečnili najmocnejší tejto krajiny a hrdo sa hlásili k odkazu jednej z najdôležitejších postáv našich novodobých dejín, dnes tí istí, ktorí ešte vlani mali plné ústa národa, jazyka, kultúry, zaryto mlčia. Preto ich z tohto miesta vyzývame, aby minister školstva, premiér, prestali pchať hlavu do piesku a začali s nami jednať o našich požiadavkách, požiadavkách, ktorá sú kľúčom k lepšej budúcnosti všetkých detí a tým aj lepšej budúcnosti celého Slovenska. 

Iniciatíva slovenských učiteľov

comments powered by Disqus