Waldorfská škola v Bratislave

Prváci sa pripravujú na písanie

Autor: , 24.9.2017

Prvé momenty v škole človeku zostávajú dlho v pamäti. Zafarbia náš vzťah ku škole na nevedomej rovine a vytvoria pre nás obraz, vzťahový rámec, do ktorého neskôr bude padať všetko, čo sa ku nej viaže. Preto sa snažíme to, čo sa majú deti v prvej triede naučiť, organizovať čo najviac v atmosfére, ktorá je pre ich prirodzená v tomto veku - v pohybe.

Jednou zo základných zručností, ktoré sa deti v prvej triede naučia je písanie. Často už prichádzajú so skúsenosťami v tejto oblasti. Definitívne už majú určité zručnosti v uchopovaní ceruzky pri kreslení. Nie vždy je však úchop správny a ak sa v tomto čase nekoriguje, môže negatívne ovplyvniť nadobúdanie pisateľských zručností neskôr. Rovnako tak prítlak na podložku je veľmi individuálny a často súvisí s rozvojom motoriky dieťaťa celkovo.

Vychádzajúc z vývinového hľadiska, sa snažíme najprv prinášať deťom veľké, výrazné pohyby vedené básničkami, piesňami a pohybovými hrami. V tomto kontexte precvičujeme s nimi veľké krúživé pohyby, ktoré smerujú k uvoľneniu horných končatín. Prvým nástrojom sa stáva hrubá špongia. Celý mesiac je začiatok vyučovania venovaný týmto cvičeniam. Rúčky, ktoré intuitívne v škôlke, či doma uchopovali tenké ceruzky, teraz musia jemne udržiavať hrubú špongiu namočenú tak akurát, aby na veľkom výkrese nevzniklo "jazierko". Obrázky, ktoré sú vedené básničkami. sú vybrané tak, aby postupne zahrnuli pohyb celej paže. 

Zároveň sledujeme schopnosti dieťaťa napodobniť pohyb správne. Pozeráme sa, ktoré dieťatko má tendenciu prekladať pracovný nástroj z rúčky do rúčky. Sledujeme smerovosť a orientáciu obrazu, schopnosť zlepšovania, napredovania.

Z týchto jednoduchých cvikov vieme predpokladať deti, ktoré môžu byť neskôr ohrozené ťažkosťami v písaní a preto potrebujú, aby sa im pani učiteľka venovala viac hneď od začiatku.

Tento grafomotorický tréning robíme pre deti prvého ročníka už 5 rokov. Priniesla ho k nám naša pani učiteľka Alenka. Odvtedy každý rok v septembri s prvákmi kreslíme na veľké výkresy kolesá, špirálky, osmičky a iné cestičky, aby sme pomohli rúčkam postupne si zvyknúť na prácu, ktorá ich v škole čaká.


Fotogaléria

comments powered by Disqus