Waldorfská škola v Bratislave

Vianočná slávnosť 2017

Autor: Ivana Bánová, rodič, 22.12.2017

Vianočná slávnosť už tradične priniesla priestor na spoločné prežívanie a zdieľanie predvianočnej atmosféry so žiakmi i učiteľmi waldorfskej školy, na rozhovory s blízkymi a priateľmi pri kapustnici, varenom vínku a koláčikoch. Výťažok z predaja vianočných dobrôt pôjde okrem iného aj na udržiavanie a zveľaďovanie akvária vo štvrtáckej triede. Dobrovoľným príspevkom mohli hostia prispieť na odstránenie bariér v škole.

Nechýbali tvorivé dielne pre najmenších i bazár výrobkov detí a dospelých, kde si mnohí nakúpili drobné vianočné darčeky. A ako vždy, žiaci si pripravili bohatý program, ktorý predviedli na besiedke.

Každá vianočná slávnosť je niečím iná, výnimočná. V tomto roku sa presťahovala do priestoru DK Dúbravka, s ktorým sa organizátori – štvrtácki rodičia statočne popasovali a krásnou výzdobou ho príjemne zútulnili. Veľká sála s veľkým pódiom a poriadnym ozvučením priniesla konečne komfort pre divákov a žiakov povzbudila k skvelým výkonom. Zdalo sa, že sa jednotlivé triedy na besiedke usilovali čo najviac zaujať niečím originálnym, a tak sme okrem príbehov o narodení Ježiška a vianočných vinšov mohli vidieť ságu o živote Budhu alebo aj štúrovcov s obhajobou rodnej reči v slovenských školách. Na záver ako prekvapenie zatancovali mamy zo spolku Kňažky Živeny spolu s dcérami, žiačkami našej školy, tanec na hudbu z CD Kolo roka, ktorého spoluautorkou je štvrtácka mamička Kristínka Dubajová.

Túto besiedku podporila Nadácia ČSOB.

Všetkým – deťom i dospelým, ktorí prispeli k príjemne strávenému nedeľnému popoludniu v DK Dúbravka, patrí veľká vďaka.

Pripomeňme si Vianočnú slávnosť na fotografiách. Autor: Ferdinand Kolčák


comments powered by Disqus