Waldorfská škola v Bratislave

Vernisáž putovnej výstavy Waldorf 100, už 25.10. o 17:00 hod

Autor: Slavomír Lichvár, učiteľ, 17.10.2018

Milí rodičia, milí priatelia,

v roku 1919 bola založená 1. waldorfská škola v Stuttgarte. V roku 2019 uplynie 100 rokov od jej založenia. Máme možnosť žiť v takomto výnimočnom čase. V spolupráci s českými kolegami preto pripravujeme putovnú výstavu Waldorf 100. Vďaka nej sa môže každý z nás na chvíľu zastaviť a vymaniť sa tak z víru všedných dní. Prehĺbme svoj vzťah k tejto netradičnej pedagogike, ktorej vy s dôverou zverujete svoje deti a my usilujeme o ich zdravý vývoj. Je to pre nás možnosť opäť o čosi viac skonkretizovať svoj obraz o waldorfskej škole, či ako je nazývaná vo Švajčiarsku, o škole Rudolfa Steinera.

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch školy od 25.10. do 17.11.2018 Následne sa presunie do košickej školy.

Prijmite preto naše najsrdečnejšie pozvanie na vernisáž – 25.10 o 17:00 v jedálni školy - obohatenú o krátky kultúrny program a rozprávanie o 1. waldorfskej škole v Stuttgarte i začiatkoch waldorfskej pedagogiky na Slovensku.

Viac k téme sa dočítate na stránke Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl Slovenska: http://apsws.iwaldorf.sk/?p=309

Za organizátorov sa na vás teší Slavomír Lichvárcomments powered by Disqus