Waldorfská škola v Bratislave

Slavomír Lichvár

slavomir.lichvar@iwaldorf.sk

Slavomír Lichvár

Narodil som sa roku 1980 v Starej Ľubovni a vyrastal v malebnom dedinskom prostredí, v oblasti, kde sa stretáva niekoľko kultúrnych okruhov: rusínsky, poľský, slovenský a nemecký. Matka pôsobila ako učiteľka prírodovedných predmetov a otec ako lesný úradník. Mám dvoch starších bratov.

Štúdiá som ukončil v roku 2003 obhajobou diplomovky Alternatíva ako možnosť výchovy občana (waldorfská škola) a zložením štátnej skúšky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Po vysokej škole som pôsobil ako civilkár v škôlke Nezábudka v Banskej Štiavnici a následne dva roky ako angličtinár v rodnom meste. V roku 2006 som nastúpil wadorfský seminár v Prahe a na jar 2007 som začal učiť na bratislavskej waldorfskej škole angličtinu. Momentálne pôsobím piatym rokom ako triedny učiteľ.

V rokoch 2008 a 2009 som absolvoval dve stáže vo Švajčiarsku, ktoré boli pre môj pohľad na dieťa kľúčové. Tu som mohol zažiť, čo asi znamená dieťa v úcte prijať, v láske vychovávať a v slobode prepustiť. Bolo to veru poriadne vzdialené výchove, ktorú som spoznal na vlastnej koži a mohol pozorovať v slovenskom školskom systéme. Avšak o čo zdravšie!

Medzi svoje vzory a inšpirácie radím predovšetkým svoju manželku a dve deti. Pramene inšpirácie vo mne neustále oživujú i postgraduálne stretnutia waldorfského seminára pod vedením manželov Zuzákovcov, ako aj blokové semináre v nemeckom Kasseli. Členstvo v slovenskej waldorfskej asociácii APSWŠ, ako aj v medzinárodnej asociácii pre waldorfskú pedagogiku IAO mi umožňuje vidieť waldorfskú pedagogiku v širšom kontexte než aký poskytujú úlohy u nás v škole a v triede. V tomto zmysle sú pre mňa nesmierne podnetné vzťahy s priateľmi v maďarskom waldorfskom hnutí, ktoré aktuálne počíta na 40 škôl.

Neodmysliteľnou súčasťou môjho života je štúdium antroposofie Rudolfa Steinera a umelecká činnosť. Ide najmä o spev, hru na akordeón, eurytmiu, akvarelovú maľbu s nepredpojatým pozorovaním podľa Huga Spalingera a v neposlednom rade i samotnú pedagogickú činnosť s deťmi.