Waldorfská škola v Bratislave

Výberové konanie

Autor: Waldorfská škola, 15.2.2019

Súkromná základná škola Waldorfská vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa prenájmu divadelnej sály v Bratislave v termíne 29. mája 2019 od 9.00 do 21.00.


Od dodávateľa očakávame:

– prenájom sály vrátane šatní a hygienických miestností

– stála služba – požiarnik, zdravotník

- osvetľovač, zvukár


V prípade záujmu posielajte svoje ponuky na adresu Súkromná základná škola waldorfská,  Vihorlatská 1023/10, 831 04 Bratislava do 12. 4. 2019.  Obálku treba označiť „Neotvárať – VO“.


PaedDr. Slávka Šebová

riaditeľka školy

v Bratislave 15. 2. 2019

comments powered by Disqus