Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Miroslava Heribanová

miroslava.heribanova@iwaldorf.sk

Miroslava Heribanová

Kto som?

Špeciálny pedagóg školy. Vyštudovala som klinickú logopédiu. Pracovala som v DSS Integra ako terapeut pre mládež s viacnásobným postihnutím, neskôr v Centre voľhého času v Petržalke. Mala som to šťastie stáť pri zrode waldorfskej školy. Pôsobila som ako terapeut v K-centre.  Som z Trenčína. Mám dve deti Danka a Svetlanku.

Prečo som na WŠ?

Zaujímala ma práca s deťmi, ktoré majú zvláštnosti vo vývine a na svojej hľadačskej ceste som sa dostala do skupiny iniciátorov, ktorí zakladali WŠ. Waldorfský prístup k dieťaťu mi bol veľmi blízky, tak som sa rozhodla prispieť svojimi silami. Hľadala som vzdelávanie, ktorým by som svoje špeciálno-pedagogické vedomosti obohatila o rozmer bližší k waldorfu. Natrafila som na terapeutický smer – chirofonetiku –  druh liečivých masáží, ktorý bol primárne vyvinutý pre deti s poruchami reči. Po tomto štúdiu som učila v Škole chirofonetiky v Čechách a momentálne vediem takéto vzdelávanie na Slovensku. Týmto sa pre mňa zmysluplne uzatvára štúdium logopédie.

Pomohla som vytvoriť na škole špeciálnu triedu a s radosťou sledujem jej úspešné napredovanie a skvelý dopad pre celkovú sociálnu atmosféru v škole. 

Pôsobila som chvíľu ako terapeut pre deti s viacnásobným postihnutím v K-Centre a toto obdobie mi prinieslo mnoho nových impulzov. Okrem iného kurzy v metóde Snoezelen, Bazálnu stimuláciu, či zrakovú stimuláciu.

Od roku  2013 som  súčasťou lektorského tímu Vzdelávania učiteľov vo waldorfskej pedagogike.

Čím žijem?

Vo voľnom čase sa venujem divadlu, štúdiu psychofonetiky, chirofonetickým masážam a pravdaže svojim deťom.

Žijeme v Bernolákove a radi trávime voľné víkendy v prírode.

Moje vzory a inšpirácie

Počas puberty som mala veľké šťastie. Stretla som Richarda Medala, človeka ktorý ma hlboko inšpiroval svojimi postojmi. Bol to vedúci klubu ochrancov prírody, kam som mimoriadne rada chodila. Spolu so skupinkou rovesníkov sme pod jeho vedením robili dobrovoľnícke aktivity v prírode, hrali sme sa, táborili sme. Dodnes som hrdá na to, že ho poznám, lebo to, čo robí pre regionálnu politiku smerom k uvedomeniu si naozajstných ľudských hodnôt v živote je mimoriadne veľa.

A z veľkého množstva tých, ktorých obdivujem dnes, by som rada spomenula Emila Páleša. Považujem ho za svojho učiteľa a inšpirátora

.