Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Renáta Mazag Jursová.

renata.mazag@iwaldorf.sk

Renáta Mazag Jursová

Kto som?

Do Bratislavy som prišla z ďalekého východu Slovenska (Humenného), v 18-tich rokoch, kvôli štúdiu na Univerzite Komenského. Počas 8 rokov som úspešne absolvovala štúdium na dvoch fakultách doma aj v zahraničí v odbore Európské štúdiá a medzinárodné vzťahy (FSEV) a Francúzsky jazyk a kultúra (PdF). Popri škole som pracovala s deťmi, mládežou a dospelými ako lektorka cudzích jazykov (FJ, AJ). Intenzívny čas (10 rokov), predtým ako sa narodila moja prvá dcéra, som sa venovala najskôr 5-ročnému štúdiu umeleckej eurytmie a po skončení som bola členkou medzinárodného ansámblu, s ktorým sme precestovali väčšiu časť západnej Európy.  

Práca v kolektíve a s ľuďmi bola pre mňa vždy zdrojom sebapoznávania a inšpirácie, no zároveň nutnosťou rozvíjať svoj potenciál.

V súčasnosti sa popri zamestnaní venujem ako externá lektorka pohybovej a dramatoterapeutickej činnosti s mladými ľudmi a dospelými v nízkoprahovom centre s krízovou psychologickou intervenciou.

Prečo som na WŠ?

Do budovy waldorfskej školy som prišla prvýkrát v roku 2005/2006 na krúžok eurytmie pod vedením Silvie Hanuštiakovej, ktorá na škole v tom čase vyučovala výtvarnú výchovu a viedla arteterapiu s deťmi. Od roku 2008 sme najbližších 5 rokov užívali priestory školy počas prvého eurytmického vzdelávania na Slovensku. Odvtedy si pamätám mnohých bývalých žiakov dnes už absolventov a súčasných pedagógov, a zároveň som mala možnosť pozorovať aj premeny prostredia vnútri i v okolí školy. Pojem waldorfská škola či pedagogika som počula už v období môjho dospievania, ale možnosť sa dôvernejšie oboznámiť s podstatou tejto pedagogiky sa naskytla až o mnoho rokov neskôr, počas 3-ročného štúdia waldorfskej predprimárnej pedagogiky. Waldorfský seminár bol od začiatku mojím zdrojom inšpirácie aj počas 5-tich rokov na materskej s mojimi dvomi dcérami. V šk. roku 2022/23 som pracovala ako asistentka hlavnej učiteľky ("tety") a viedla som eurytmiu s deťmi vo waldorfskej škôlke Hájanke, ktorú aj naďalej navštevujú moje deti. Moje ďalšie kroky smerovali sem, do waldorfskej školy, ktorá pre prácu s deťmi i samotným pedagógom vytvára bezpečné, láskavé a zmysluplné prostredie a podnety pre rozvoj. Som tu, aby som sa učila.

Čím žijem?

Žijem v meste s mojou rodinou. Mám rada mestskú (kaviarenskú) kultúru, záhrady a parky, no rovnako potrebujem aj oddych mimo mesta (za dedinou). Od malička som milovníčka slova - hovoreného i písaného v podobe divadla, literatúry (najmä poézie), ale som tiež človek pohybu a poslucháčka hudby. Rada trávim čas sama so sebou a svojimi múzami pri tvorbe textov a básní, ktoré ukladám do šuflíka. Rada snívam, nielen v noci, a pozorujem svet i ľudí okolo. Dôležité sú pre mňa vzťahy a rozhovory.