Waldorfská škola v Bratislave

Bc. Veronika Turčanová.

veronika.turcanova@iwaldorf.sk

Veronika Turčanová

Kto som?

Volám sa Veronika a pochádzam z Bratislavy - presnejšie z Karlovej Vsi - Botanickej záhrady. Napriek tomu, že som v tomto rozprávkovom prostredí nestrávila celé svoje detstvo, považujem ho za svoj rodný domov, na ktorý s láskou spomínam. Mám ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v odbore liečebná pedagogika a momentálne som dennou študentkou druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v rovnakom odbore. Od roku 2021 som súbežne navštevovala dvojročný seminár podpornej pedagogiky (antropozofická liečebná pedagogika) na Akadémii waldorfskej pedagogiky v Prahe a úspešne som ho ukončila v lete roku 2023. Vo všeobecnosti vyhľadávam možnosti pre profesijný rast, kam i svoj čas a energiu prednostne investujem. 

Prečo som na WŠ?

Po ukončení bakalárskeho štúdia v roku 2020 som nastúpila na pozíciu asistenta učiteľa na Waldorfskej škole v Bratislave. Po pol roku (2021) som sa stala klubistkou vtedajších prvákov. Strávila som s nimi v klube zvyšok prvého a celý druhý ročník. Odnášam si z týchto dvoch rokov plno krásnych spomienok, nenahraditeľných skúseností a poznania, ktoré človek nadobudne iba pri práci s deťmi. Momentálne zastávam druhým rokom pozíciu asistenta špeciálneho pedagóga a teda sa aj po krokoch približujem k mojej profesijnej orientácii na liečebnú pedagogiku. 

Waldorfská škola a antropozofia mi otvorila množstvo dverí, čo sa manifestuje nielen v príležitostiach, ale najmä v mojom osobnostnom raste. 

Čím žijem? 

Žijem spájaním sa s ľuďmi ako takými, baví ma objavovať a bádať čo sa za každou individualitou, bytosťou ukrýva, odhaľovať jej tajomstvá. Vážim si času stráveného s mojou rodinou a blízkymi priateľmi. Prijímam výzvy a príležitosti, ktoré sa mi v denno-dennom živote naskytajú. Snažím sa brať si z nich to, čo ma posunie na mojej ceste ďalej. 

Rada sa nechávam unášať poéziou, či už som v roli čitateľa, poslucháča alebo tvorcu. Momentálne ma obklopuje (doslova) najmä odborná literatúra (psychológia a jej odvetvia, terapeutické prístupy - najmä biblioterapia, knihy o traume, liečebnej pedagogike, antropozofii…), no mám rada svetovú aj povojnovú literatúru či rozprávky. Poväčšine na poličkách drieme množstvo kníh. Rada tiež trávim čas na výletoch v prírode - pohybom ako takým a rozširovaním svojich obzorov a zručností. 

Týmto citátom sa pokúšam riadiť pre múdrosť v ňom ukrytú: “Pokiaľ človek bude vnímať a vážiť si dôstojnosť dieťaťa, tak si sám vlastnú ponechá.”