Waldorfská škola v Bratislave

Bc. Veronika Turčanová.

veronika.turcanova@iwaldorf.sk

Veronika Turčanová