Waldorfská škola v Bratislave

100% úspešnosť našich deviatakov

Autor: Waldorfská škola, 3.8.2010

Na jar nežili naši deviataci len Monitorom, ale pripravovali sa aj na prijímacie skúšky. Zriadenie strednej waldorfskej školy sa na Slovensku ešte len plánuje, preto terajší deviataci opustia brány bratislavskej Waldorfskej školy a rozletia sa po stredných školách na Slovensku a v zahraničí.

Na stredné školy od nás odchádza 22 žiakov 9. ročníka. 11 z nich, čiže polovica, pokračuje na školy gymnaziálneho typu. 8 žiakov našej 9. triedy sa umiestnilo na rôznych stredných školách v prvej desiatke uchádzačov o prijatie . 7 prešlo aj talentovými škúškami, všetci boli prijatí, z toho 2 na odvolanie. 3 žiaci idú na súkromné stredné školy, ostatných 19 žiakov prechádza na štátne stredné školy.

18 žiakov sa dostalo na strednú školu svojej prvej voľby. Držíme všetkým absolventom palce!:-)

comments powered by Disqus