Waldorfská škola v Bratislave

Vystúpenie waldorfských druhákov u františkánov + video

Autor: Ján Glemba, priateľ, 14.12.2010

Druháci od septembra načúvajú príbehom o živote sv. Františka z Assissi. Príbehy o svätých sú súčasťou vyučovania v druhom ročníku vychádzajúc z potreby detí vzhliadať k ľuďom, ktorí svojím životom išli príkladom pre ostatných aj naprieč storočiami. Život sv. Františka a jeho posolstvo chudoby, pokory a lásky hlboko oslovilo triedneho učiteľa aj deti.

V októbri vystúpili na mesačnej slávnosti s hrou o Františkovi a oslíkovi. Vždy v posledný deň epochy ide celá trieda s učiteľom a klubistkou na výlet. Prvé dva výlety boli nad Karlovou Vsou a vtedy učiteľa napadlo, že tam je kostol a kláštor minoritov(malí bratia) sv. Františka a rozhodol sa s deťmi toto miesto navštíviť. Brat Lucián, ktorý farnosť spravuje triedu srdečne prijal a s dojatím sledoval, koľko toho deti o Františkovi vedia a akú peknú hru nacvičili. Pozval deti aj učiteľa na detskú omšu, kde by vystúpili pred deťmi a rodičmi, ktorí farnosť pravidelne navštevujú. Toto vystúpenie sa uskutočnilo 7.11.2010. Dopadlo veľmi pekne a brat Lucián s vďakou pozval deti aj na Vianočnú omšu, keďže budú s učiteľom pripravovať aj Vianočnú hru o Františkovi a jeho prvom živom Betleheme.

Deti pobožnosť oslovila a vyjadrili prosbu ešte sa tam vrátiť a udržiavať vzťah. Táto vydarená akcia a vytvorený vzťah je dôležitý aj pre školu a jej vzťah k verejnosti, či cirkvi. Posolstvo je jednoduché – vnútorné posolstvá, ktoré si deti osvojujú na waldorfskej škole nie sú v rozpore s prúdmi v spoločnosti. Práve naopak, tieto myšlienky dokážu zhodnotiť a prehĺbiť, osvojiť si ich pre svoje konanie.


comments powered by Disqus