Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfská škola patrí medzi 25% najlepších

Autor: Waldorfská škola, 2.8.2010

Koncom apríla boli našej škole doručené oficiálne výsledky celoštátneho testovania žiakov 9.ročníka T-9 2010 (známeho ako Monitor),  ktoré vyhodnocujú  vedomostné výsledky slovenských základných škôl v predmetoch Matematika a Slovenský jazyk.

Výsledky boli pre waldorfskú školu zaujímavé najmä z toho dôvodu, že po prvýkrát od zriadenia školy v roku 2001 prevádzkujeme deviaty ročník. Porovnanie deviatakov našej školy s rovesníkmi z celej SR dopadlo nasledovne:

Poznámka: Percentil vyjadruje umiestnenie školy medzi testovanými školami. Je to ukazovateľ percenta škôl, ktoré dosiahli slabšie výsledky.

Slovenský jazyk

Priemerná úspešnosť WŠ 73,5 %
Priemerná úspešnosť škôl v rámci SR 67,6 %
Priemerná úspešnosť škôl v rámci brat. kraja 67,5 %
Percentil WŠ 76,8 %

Matematika

Priemerná úspešnosť WŠ 70,0 %
Priemerná úspešnosť škôl v rámci SR 60,1 %
Priemerná úspešnosť škôl  v rámci brat. kraja 58,7 %
Percentil WŠ 79,6 %

comments powered by Disqus