Waldorfská škola v Bratislave

Ako bolo na Michaelskej konferencii

Autor: , 20.11.2011

Prvý novembrový víkend bol v škole v znamení Michaelskej konferencie. A oba dni znela konferenciou waldorfská škola a jej 10-ročné skúsenosti v rozvoji a vzdelávaní žiakov.

V úvode sobotného popoludnia zaznela od Ericha Šašinku  výzva k hľadaniu v čom je tento jesenný čas okolo sviatku sv. Michaela taký osobitý. On túto jedinečnosť videl v istom sebaprekonávaní sa, v stanovovaní si nových cieľov a v odvahe sa púšťať sa novými cestami. Zdôraznil, ako si výchova a vzdelávanie detí a mládeže v dnešnej dobe musí nevyhnutne klásť nové ciele, nové otázky, nakoľko tejto mladej generácii už staré motívy neslúžia ako “motor k naštartovaniu” vlastného snaženia sa.

Následne malý zbor 12 učiteľov zaspieval 4-hlasé piesne po anglicky, nemecky a španielsky.

Zaznela úvodná báseň a začala sa hlavná prednáška o pedagogike školy od Mariana Czéreho. Viedol svojich poslucháčov ako po úzkych lesných cestičkách množstvom naväzujúcich otázok. Kriticky zvažoval, ako je možné uchopiť, či pochopiť ideály, ktoré si vo waldorfskej škole kladieme za cieľ. Následne všetkých hostí pozval na návštevu do priestorov školy. Výsledný dojem bol ako z bohatej hostiny – v každej miestnosti, ktorú návštevníci otvorili, čakal kúsok zo života školy, drobná ochutnávka atmosféry jednotlivých tried, ale aj iných aktivít, ktoré patria ku školskej každodennosti . U prvákov vyvodzovali písmenká, u druhákov si vyskúšali rôzne druhy rytmického vytlieskavania, v šiestej triede si mali možnosť vyskúšať, ako je možné zvuk vidieť, zažili typickú pubertálnu náladu, videli výsledky prác v textilnej a drevárskej dielni, zúčastnili sa pomyselnej konzultácie triedneho učiteľa a špeciálneho pedagóga a napokon ochutnali slávny desiatový šalát z našej kuchyne. Prednáška skončila novými pohľadmi na to, ako sa človek s kritickým myslením môže nanovo stotožniť s myšlienkami waldorfskej pedagogiky a nájsť v nich zdroje osobných inšpirácii.

Po krátkej prestávke nasledovali seminárne skupiny. Bolo možné vybrať si  - praktické ukážky z rozvíjania priestorového vnímania na hodinách telocviku, alebo spôsoby práce s deťmi so špecifickými potrebami vo waldorfskom prostredí, príp. ako sa vyvíja snívanie od ranného detského veku, až do dospelosti a napokon debatu o waldorfskej škole a jej princípoch. Všetci účastníci boli s prácou v seminárnych skupinách spokojní a odchádzali obohatení o nové pohľady.

Na záver dňa sa všetci účastníci konferencie naučili spievať jednu Martinskú pesničku.

Nedeľné ráno otvoril s novými pohľadmi na periodizáciu psychického vývinu človeka Peter Marman. Na pôde Waldorfskej školy a prvý krát na verejnosti predniesol časť svojej novej teórie, ktorú vytvoril v rámci svojej psychologickej profesie na Univerzite Komenského. Prednáška doplnená farebnými slidami vyvolala veľkú diskusiu aj cez prestávku.

Konferencia pokračovala seminármi ako predchádzajúci deň a na poludní bola zavŕšená diskusiou a  umeleckým slovom.

Takéto výnimočné podujatia prezentujú nie len výsledky snaženia tých, čo na konferencii vystupovali so svojimi príspevkami, ale aj bohatý záujem verejnosti o problematiku výchovy a vzdelávania.


comments powered by Disqus