Waldorfská škola v Bratislave

“Puberťák” musí hovoriť – nie

Autor: , 16.10.2011

V týchto dňoch sa aj vďaka nadácii IHF v priestoroch školy konal už po 4 krát kurz liečebnej pedagogiky R. Steinera. Zúčastnilo sa ho 22 ľudí – prevažne pedagógov. Tento kurz viedli dvaja veľmi sympatickí dlhoroční učitelia z Rotterdamu – Marcel Kaptein a Elard Pijnaken.

Títo páni pracujú s deťmi na druhom stupni viac ako 10 rokov a svoje bohaté skúsenosti nám vedeli podať vo veľmi príťažlivej forme. Na tomto kurze sme sa veľa pohybovali, skúšali sme si rôzne rytmy, hrali sme divadelné scénky o konfliktoch v puberte, predstavovali sme si situáciu dieťaťa v tomto období naozaj veľmi živo.

Teoretická časť nám objasnila nie len súvislosti v tomto vývinovom období zdravej mládeže, ale bolo poukázané aj na extrémy vo vývine a to najmä z pohľadu vývinu myslenia, cítenia a vôle. Cenným pohľadom na tieto deti bolo ich zdielané poznanie, že dieťa v tomto vývinovom období hovorí “nie”, aby mohlo nájsť seba samého. Hovorí rovnako silno aj “áno” – rôznym novým impulzom v jeho živote – láske, ideálom, odvahe skúšať si nové cestičky.

Veľa sme kreslili – väčšinou spoločne vo dvojiciach a pokúšali sa pracovať so situáciami, ktoré sme zažili s pubertujúcou mládežou a potrebovali by sme ju riešiť inak.

Učili sme sa ako problém pomenovať, ako ho štruktúrovať, ako sa snažiť nájsť riešenie v malých krokoch. Jedným z najväčších pokladov, ktoré sme dostali od lektorov bolo však poznanie, že je nevyhnutné vychádzať z kvalít a silných stránok dieťaťa, pretože ak tlačíme na slabú časť, väčšinou si vyslúžime prirodzené odmietnutie dieťaťa.

Záverečný kruh účastníci ukončili konštatovaním – “Malými krokmi dokážeme dosiahnuť veľké ciele”.

za organizátorov
Miroslava Heribanová


comments powered by Disqus