Waldorfská škola v Bratislave

Deti a Vianoce - spomienka na tohtoročnú vianočnú slávnosť.

Autor: , 18.12.2013

Kolega Slavomír tohto roku otvoril tradičnú vianočnú slávnosť slovami:

Vieme ako deti prežívajú Vianoce? Poďme sa na to spoločne pozrieť!

A tak sme mali možnosť vnímať takmer čarovnú náladu vo vystúpeniach mladších ročníkov, pokoj a slávnostnosť u tých starších, ale aj štipku humoru a radosti, ktorou prispeli niektoré triedy k celkovej atmosfére.

Úvod a záver patril prekrásnemu opernému spevu s klavírnym doprovodom. Pán Beneš je operný spevák a otecko dvoch našich žiačok. Na klavíri ho sprevádzal pán Pechanec - svetoznámy klavírny umelec. Mali sme tú česť počuť ho hrať na našej besiedke. 

Videli sme nádherné divadielka - najmä prvý ročník zožal nadšený potlesk so svojím veľkým divadelným vystúpením, ktoré bolo takmer akoby to hrali herci z divadla. Počuli sme tradičné, ale aj nové piesne - na flautách, ale aj zborovo. Štvrtáci využili vlastnoručne uštrikované čiapky na veselé tieňové divadlo so zimnou tematikou a hudobným doprovodom. Deviataci ukázali neuveriteľnú zručnosť pri práci s rytmom. Siedmaci hrali divadlo v anglickom jazyku - tu nám však chýbalo ozvučenie, aby sme ich dobre počuli. Tretiaci stvárnili pieseň, ktorú poznáme z adventnej špirály. Druháci hrali divadielko, spievali a hrali. Piataci previedli štvorhlasný kánon s flautami. Šiestaci zahrali tradičnú baladu. Deti z našej špeciálnej triedy ukázali niečo zo svojich hodín eurytmie. Na záver, sme si všetci spoločne zaspievali Tichú noc.

Je nám len ľúto, že nemáme dobrú sálu na naše vystúpenia. Chýba nám dobré ozvučenie. Potom by si tieto milé dielka detí, ktoré sa naozaj veľmi snažili ukázať to najlepšie, mohli užiť všetci rodičia. Verím, že len preto, že dobre nepočuli, sa niektorí radšej  venovali rozhovorom, či telefonovaniu.

Bazár mal jednu novinku - cukráreň bola v telocvični - tam bol dostatočne veľký priestor pre všetkých a mohli sme si úžasné koláčiky vychutnať. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa na jej príprave a realizácii podieľali.

V eurytmickej miestnosti sme mohli zhliadnuť galériu. Na chodbách sa tradične predávalo a v triedach prebiehali tvorivé dielne.

Tohto roku počas našej vianočnej slávnosti sa konalo vzdelávanie pre učiteľov vo waldorfskej pedagogike. Naši študenti mali možnosť zažiť besiedku a aj atmosféru bazáru. Skonštatovali, že sa s niečím takým ešte nestretli. Vnímali, aké je nutné tvoriť v tomto komerčne ladenom čase takéto spoločné stretnutia, aby sme nestratili čaro Vianoc úplne.

Srdečná vďaka patrí deťom, rodičom (najmä štvrtáckym, ktorí sa o nás veľmi pekne postarali), ale aj všetkým, ktorí prišli a prispeli svojou ľudskosťou k spoločnej sviatočnej atmosfére.

Fotogaléria

comments powered by Disqus