Waldorfská škola v Bratislave

Náš žiak je majster Európy!

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 25.2.2013

Priatelia, máme majstra Európy!

Janko Hlinka, žiak 7. ročníka sa stal majstrom Európy v YoYo.

A pri tom stíha patriť k najlepším žiakom v triede!

triedna učiteľka

Alena Klčová

comments powered by Disqus