Waldorfská škola v Bratislave

Siedmacka fyzika

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 26.12.2013

Fyzika je pre waldorfských siedmakov predmet, ktorý už nie je nový. Prvýkrát sa s ňou stretli v šiestej triede, kde sa začínalo akustikou, prešlo cez optiku, náuku o teple a epocha končila elektrinou a magnetizmom. Presne tento istý sled mali oblasti fyziky aj v sedmičke. Novinkou bola mechanika. 

V akustike sa siedmaci posunuli od hudobných nástrojov k ladičkám. Aj pri nich sa potvrdilo, že čím väčšia ozvučná skrinka a hrubšia ladička, tým nižší tón. Novinkou bolo reálne pozorovanie kmitania a následné meranie kmitočtu. Ladička s kovovým plátom na ramene rozkmitanej ladičky nádherne vykreslila do zadymeného skla kmity. Ich tvar a počet závisel od tónu, ktorý znel. 

Optika sa od šiestackého pozorovania tieňov posunula do zázračnej krajiny "za zrkadlom". Zrkadlové javy, ale aj pozorovanie tieňov cez štrbiny, alebo čiastočne zakrytú plochu zdroja svetla. Všetky pokusy jednoznačne smerovali k pochopeniu camery obscury. Tá bola veľkým zázrakom tejto časti epochy. 

Náuka o teple nabrala celkom iné dimenzie, ako v šiestej triede. Riešili sme rozťažnosť materiálov. Sklo, kov, vzduch, voda. To boli oblasti, ktoré sme uchopili. Tu bolo aj najviac nevydarených, alebo až príliš vydarených pokusov. Čap sa neroztrhol, zato zátka s ventilom, cez ktorý mal vyfučať vzduch, pre istotu vyletela celá. Železný granát naplnený vodou a položený do zmesi slaného ľadu na veľké sklamanie triedy urobil len malé bum a nerozmetal školu na kusy. Elektrina zaujala už minulý rok, keď sme skúmali vznik a pôsobenie statickej elektriny, ale tento rok hrozila väčším nebezpečím. Nešlo síce o krk, ale o jazyky. A tak sme sa naučili niečo o galvanickom článku, žiarovke a o tých, vďaka ktorým prestali byť elektrické javy hrou pre vyššie vrstvy, ale stali sa naším služobníkom.

Pri magnetizme sme postúpili od zmagnetizovávánia a odmagnetizovávania k pólom. A nie len magnetu, ale aj celej zeme. Preskúmali sme, cez čo všetko je magnet schopný pôsobiť. A najviac sa páčilo, ako dokáže poupratovať železné piliny. 

No a už sme pri novej oblasti fyziky, mechanike. Tu sme prešli všetkých jednoduchých pomocníkov pri ľudskej práci. Všetko sme sa snažili, ak sa to čo len trocha dalo, vykonať ako prácu bez pomoci náradia a potom s ním. Praktický zážitok toho, či tieto jednoduché vynálezy naozaj uľahčujú prácu, alebo nie. 

Ako prvú sme si vyskúšali páku.  Tu sme opustili triedu a veľa pokusov sme robili vonku, priamo na reálnych veciach a situáciách. Akými rôznymi spôsobmi sa dá páka využiť a kde všade okolo nás, či už doma, alebo v škole a neskôr v práci! Kde všade by sme sa bez princípu páky nepohli! Úprimne povedané, toto boli často zázraky aj pre mňa. A vrcholom celej témy bola obrovská drevená ryba skotúľaná do jazierka a jej následné vytláčanie von. Myslím, že vďaka tomu moji siedmaci nikdy nezabudnú, čo to páka je a akým spôsobom sa používa. A mám vážne obavy, že vďaka tomuto neplánovanému experimentu je naše jazierko znova deravé. Princíp váhy, ktorý sme riešili potom už nebol až taký vzrušujúci, ale zato potrebný. Tu sme si troška aj započítali. Potom prišli na rad hriadeľ a koleso na hriadeli. Tu už sme zostali v triede a využili pomôcky, ktoré nám vyhotovil náš zručný pán školník. 

Pri kladke a kladkostroji sme si užili veľa zábavy. Keď sme zažili, že dokážeme zdvihnúť sami seba, radosti a skúšaniu nebolo konca kraja. 

Posledné, čo nás čakalo, bola naklonená rovina. 

Nevadilo, že bol máj a vonku teplo. Žiaci boli celý čas koncentrovaní a vtiahnutí do procesu. Nebolo treba vôbec žiadne motivovanie. Motiváciou bola samotná téma a pokusy samé o sebe. Naďalej sme pracovali trojkrokovým spôsobom. Pozorovanie, alebo vlastné prevádzanie pokusu, ako druhé - zhrnutie, čo sme robili a videli, čo sme mohli pozorovať. A až na druhý deň závery, ktoré z toho možno vyvodiť. Každodenná domáca úloha bola čo najpresnejšie popísať a zakresliť, čo sme robili. Pribudla aj práca s textom. Veľa poznatkov z elektriny dostali žiaci prefotené k preštudovaniu a podobne to bolo aj s mechanikou. Tu sa celkom pekne osvedčilo každý deň nechať priestor na preskúšavanie sa z toho, čo sme sa naučili, čo by sme mali vedieť. Skúšala som ja, alebo sa žiaci skúšali sami medzi sebou. Bleskové päťminútovky každý deň sa tiež osvedčili. Siedmaci už chcú vedieť, ako na tom sú a chcú byť jasne ohodnotení. Chcú vedieť, ako sú na tom jednotlivo v porovnaní s triedou. Tu už je na to naozaj čas. Hodnotenie síce stále nie je známkou, ale vedomie a jasnosť počtu bodov či percent je pre nich vporiadku. 

A tak nám teda bolo veselo s fyzikou. Nemusí to byť len úmorná nuda teórie a výpočtov. Môže to byť aj veľké dobrodružstvo v uchopovaní ďalšieho kúska sveta. Fotogaléria

comments powered by Disqus