Waldorfská škola v Bratislave

Tesne pred Testovaním a výsledky z Testovania 9 z rokov 2010 až 2013

Autor: Waldorfská škola, 8.3.2014

Naši deviataci práve prežívajú náročné chvíle. Posledný víkend pred Testovaním 9!  Každý z nich pravdepodobne vníma túto chvíľu ako dôležitú a to aj napriek tomu, že  sa snažíme nevytvárať v nich tlak a stres. V našej škole kladieme dôraz na jedinečnosť, tvorivosť, duchaprítomnosť, schopnosť objavovať a nachádzať, čo najpresnejšie pozorovať... Testovanie je štatistický nástroj, ktorý má určite svoj význam, no v celoplošnom testovaní sa stráca osobnosť s jej špecifikami. Dúfame, že nie nadlho.

Ako vnímajú samotní deviataci skúšanie a známkovanie? Tu je citát z jednej slohovej práce súčasného deviataka: "Je výhoda, že sa (na tejto škole) neznámkuje, lebo keby sa známkovalo už od 1. ročníka, myslím, že každý by mal z toho stresy. Žiaci by sa stále len porovnávali a odrážalo by sa to aj v ich dospelosti. No a tiež by to nebolo spravodlivé voči tým, čo sa síce veľmi snažia, ale jednoducho nemajú také schopnosti ako ostatní..."

Hlavu hore, deviataci! To najdôležitejšie ste sa naučili - tvorivo myslieť, vedieť sa vynájsť, pozorne čítať a skladať si súvislosti.

Držíme Vám palce.


Pripomeňme si výsledky z minulých rokov, aby sme dodali našim deviatakom odvahu: 

Výsledky celoslovenského certifikačného testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010


matematika
slovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy
14
14,70
Priemerný počet bodov v rámci SR
 12,0213,52
Priemerná percentuálna úspešnosť školy
70%
73,5%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 60,1%67,6%
Percentil školy *
79,6
76,8

* Percentil znamená, koľko percent škôl malo slabšie výsledky ako waldorfská škola

Výsledky celoslovenského certifikačného testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011

 matematikaslovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy9,9213
Priemerný počet bodov v rámci SR10,5811,62
Priemerná percentuálna úspešnosť školy49,6%65%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR52,9%58,2%
Percentil školy *41,281,3

* Percentil znamená, koľko percent škôl malo slabšie výsledky ako waldorfská škola

Výsledky celoslovenského certifikačného testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012

 matematikaslovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy15,7418,22
Priemerný počet bodov v rámci SR11,5113,62
Priemerná percentuálna úspešnosť školy78,7%72,87%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR57,54%54,47%
Percentil školy *96,9697.96

* Percentil znamená, koľko percent škôl malo slabšie výsledky ako waldorfská škola

Výsledky celoslovenského certifikačného testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013

 matematikaslovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy14,9419,39
Priemerný počet bodov v rámci SR12,0116,88
Priemerná percentuálna úspešnosť školy74,72%77,56%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR60,07%67,51%
Percentil školy *91,4192,26

* Percentil znamená, koľko percent škôl malo slabšie výsledky ako waldorfská škola

Fotogaléria

comments powered by Disqus