Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Čo hovorí Testovanie 9 a čo naň hovoria ľudia?

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 21.5.2015

17.5.2015 www.chceme vedieť viac

Na zverejnené výsledky Testovania 9 reagujú mnohí ľudia prekvapenou otázkou: „Ak je priemerná úspešnosť zodpovedaných otázok v testoch okolo 50%, znamená to, že tie naše deti sú také slabé?!“ Nemusia byť. Odpoveď na túto otázku však z testov nedostaneme. Testovanie 9 totiž vôbec nezisťuje to, či deviataci ZŠ zvládli všetko povinné učivo. Testovaním 9 sa teda nezisťuje to, čo si väčšina rodičov myslí, že sa ním zisťuje.

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je úloha tohto testu iná.

Investície v desiatkach miliónov eur, smerované cez národné projekty NÚCEM do posilňovania tohto typu testovania, neskvalitňujú proces vzdelávania na základných školách, hodnotia iba jeho výsledky, teda až „hotový produkt.“ Rezort školstva argumentuje, že takýto typ testovania zároveň umožní odkryť kvalitu jednotlivých škôl, preto sa vyplatia. Ale naozaj veríme tomu, že toto tie testy dokážu? A je naozaj potrebné robiť na úrovni základných škôl „rebríčky kvality“?

ak chcete vedieť viac, čítajte na:

http://chcemevedietviac.sk/?p=1731

comments powered by Disqus