Waldorfská škola v Bratislave

Naša škola je schválená!

Autor: Waldorfská škola, 19.1.2015

Milí rodičia a priaznivci waldorfskej pedagogiky,

S radosťou Vám oznamujeme, že po 13 rokoch experimentálneho overovania waldorfskej pedagogiky na Slovensku, nakoniec ministerstvo odsúhlasilo ukončenie experimentálneho overovania "Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu" a schválilo vyhodnotenie výsledkov experimentálneho overovania nasledovne:

Školský vzdelávací program SZŠW ako overený alternatívny program je možné uplatňovať len na SZŠW, Vihorlatská 10, a elokovanom pracovisku, Polárna 1, Košice, ako súčasti SZŠW.

Znamená to, že obidve školy sa môžu rozširovať a zakladať elokované triedy.
Tešíme sa tak na novú históriu školy, ktorá sa týmto pre nás otvára.

 kolégium SZŠW
a rada rodičov SZŠW


comments powered by Disqus