Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Potrebujeme empatiu? Pozvánka

Autor: , 16.5.2015

Ako môže rozvinutie schopnosti empatie zlepšiť človeku život?

Pomocou hlboko ľudskej schopnosti – vcítenia - sa vieme ponoriť do svojho prežívania a môžeme takmer doslova uvidieť to, čo si prajeme o sebe vedieť.  Môžeme konfrontovať a "stráviť" v sebe všetko, čo obmedzuje náš potenciál, vrátane vlastných reakcií a projekcií. Vieme nájsť zdroje toho, čo človek očakáva pre seba,všetkého, čo sa mu dlhodobo nedostáva, čo mu v živote chýba. Môžeme zažiť, ako sebauvedomenie vedie k porozumeniu iných a efektívne zlepšuje komunikáciu a následne aj spoluprácu či spolužitie.

Viď ma. Počúvaj ma. Poznaj ma. Empatia je schopnosť vidieť toho druhého z jeho vlastného uhľa pohľadu. Empatia je niečo, čo môžeme vytvoriť vedome. Aby sme mohli vytvoriť empatiu k druhému,tak je potrebné, aby sme ju vytvorili najprv sami so sebou. A toto vedomé usilovanie o prebudenie toho, čo žije v našej duši, je prebudenie imaginácie, inšpirácie a intuície.

Akadémia Psychosofie pre strednú Európu (PACE) otvára po tretíkrát na Slovensku Základný rok Školy empatie– 4 ročného vzdelávania. Ročné štúdium je určené verejnosti, najmä tým, ktorí pracujú v poradenských,  pedagogických, psychologických, manažérskych alebo iných pomáhajúcich profesiách. Počas 6 intenzívnych 5-dňových cyklov ročného štúdia prejdú študenti tréningom rozvoja vlastných osobnostných a komunikačných kompetencií, prehĺbenia procesov seba-vedenia, seba-liečenia a osobnostnej transformácie.

     

        Akadémia psychosofie PACE

     Vás pozýva na večerný seminár

         ŠKOLA EMPATIE

         25.5.2015, 18.00-21.00

         Hattalova12A, BratislavaSeminár povedie YehudaTagar (Austrália,JužnáAfrika,Anglicko),terapeut, zakladateľ psychofonetiky, riaditeľ Psychophonetics Institute International, predseda Akadémie Psychosofie pre Strednú Európu a zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.

Seminár je určený pre verejnosť a tiež pre záujemcov o nový základný rok vzdelávania ŠKOLY EMPATIE plánovaný na jeseň 2015.

Cena:12EUR

Prihlasovanie: pace.slovakia@gmail.com, Info: www.pace.sk , pace.slovakia@gmail.com,0905754450


comments powered by Disqus