Waldorfská škola v Bratislave

Pozvanie pre nadšencov spoločného zborového spievania

Autor: Waldorfská škola, 24.9.2015

Milí rodičia, učitelia, zamestnanci školy a všetci ostatní priatelia waldorfskej pedagogiky,

už niekoľko rokov sa na pôde waldorfskej školy stretáva skupinka nadšencov spoločného zborového spievania.
Do nášho repertoáru patria jednoduché kánony, piesne ku kolobehu roka i náročnejšie viachlasné skladby.
Skupina je otvorená a radi privítame nových členov, ktorí nemajú zábrany si s nami zaspievať. Ak máte chuť a čas, pridajte sa k nám. Stretávame sa každú stredu od 16.30h do 17.30h v eurytmickej miestnosti WŠ. 

Tešíme sa na vás

comments powered by Disqus