Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Rozprávka Trojruža - pozvánka

Autor: , 13.2.2015

Milí priatelia,

 
touto cestou Vás všetkých, malých i veľkých, pozývame na

 eurytmické predstavenie slovenskej ľudovej rozprávky Trojruža 

Uskutoční sa v sobotu

7. marca 2015 o 14:30

 v sále Evanjelického domu, na Hornej ulici č. 78/21 v Banskej Bystrici (mapka

   a tiež v nedeľu

8. marca 2015 o 16:00

 v Dome kultúry Kramáre, na Stromovej ul. 18 v Bratislave (​​mapka).


Tešíme sa na Vás !​


Predstavenie Trojruža pripravili:

Eurytmia:
Jaroslava Bachurová
Alexandra Fialová
Simona Glembová
Lucia Mačeková
Lucia Richweisová
Gabriela Trgová

Soňa Pariláková - reč
 Ľudmila Durajová - hudba 

Pár slov o eurytmii..​


 Eurytmia je nové umenie, ktoré vzniklo začiatkom 20. stor. vo Švajčiarsku na podnet Rudolfa Steinera. Jej výrazovým prostriedkom je pohyb, - eurytmické gestá vyjadrujú objektívnu povahu hlások reči ako i elementov hudby. Tak ako rečou vynášame z nášho vnútorného priestoru duševné obsahy navonok do okolia, vzduchu - tak eurytmia rozpráva vnútorné hnutia človeka skrz gestá a pohyb vo vonkajšom priestore. Každá hláska, každé slovo, ako aj každý tón a melódia, má svoj jedinečný charakter a vyjadrenie. Preto býva eurytmia často opisovaná aj ako „viditeľná reč“ (tzv. hlásková eurytmia)  a  „viditeľná hudba“ (tónová eurytmia).

Nájdeme ju v kurikulách waldorfských škôl (pedagogická eurytmia), v terapeutických zariadeniach (liečebná eurytmia) a na javiskách (umelecká eurytmia).

 
Pár slov o nás a o rozprávke..    

 Po ukončení Eurytmicko-umeleckého vzdelávania Anna Sophia v Bratislave v r. 2013 sme sa rozhodli venovať sa príprave eurytmickej rozprávky pre detské publikum. Vybrali sme si klasickú slovenskú ľudovú rozprávku o Trojruži od Pavla Dobšinského, ktorá nás oslovila svojím krásnym príbehom a veríme, že osloví aj Vás. Je vhodná pre starších predškolákov a mladších školákov, no i staršie deti a dospelí si určite prídu na svoje. Veď v rozprávkach je múdrosť ukrytá.


comments powered by Disqus