Waldorfská škola v Bratislave

Spomienka na Vianočnú slávnosť (alebo Ladíme sa na Vianoce)

Autor: Ivana Bánová, rodič, 23.12.2015

Vianočná slávnosť sa teší veľkej obľube. Svedčia o tom aj priestory telocvične, ktoré sa zdajú byť z roka na rok menšie. A počet sklamaných hostí, ktorí sa na program Vianočnej slávnosti do telocvične nedostanú a tlačia sa na chodbe, zasa rastie. Je to určite aj tým, že rastie záujem o waldorfskú školu a s tým rastie počet detí v triedach. Rastú aj naše deti a ich vystúpenia. Pri nich si často uvedomíme, ako plynie čas a čo všetko naši školáci dokážu. Každým rokom nasadzujú latku tvorivosti a náročnosti vyššie a vyššie, rastie ich sebadôvera a odvaha pri vystupovaní. Rastie aj zvedavosť rodičov, s čím ich ratolesti vyjdú na pódium, je to ako rozbaľovanie darčekov z adventného kalendára. Milé prekvapenie pripravili napríklad tretiacki rodičia svojim deťom i nám všetkým, keď si nacvičili to isté eurytmické vystúpenie, ktoré spolu napokon úspešne predviedli. Epos o Gilgamešovi nám živo a farebne predviedli piataci. Šiestacki chlapci si vymysleli vlastnú grotesku o ukradnutých vianočných darčekoch. Prváčikovia zažili svoju premiéru pred takým veľkým publikom s betlehemským príbehom a Naša trieda publikum obdarila množstvom vianočných vinšov. Okrem toho bolo veľa hudby a spevu, šiestačky si trúfli na a capella vystúpenie, a napokon vo svetle sviečok slávnosť zavŕšili ôsmaci s Cohenovou pesničkou Hallelujah. Celé toto úsilie našich detí by si zaslúžilo dôstojnejšie priestory na prezentáciu, aby sa nikto nemusel tiesniť, aby sa účinkujúci nemuseli dlhé minúty predierať na javisko a z javiska, aby všetci mali dostatok kyslíka... a aj následný bazár by sa nezačal s takmer hodinovým meškaním. A na bazáre veru bolo tiež čo pozerať, tvoriť, ovoniavať a ochutnávať, ale najmä pobudnúť v kruhu spriaznených duší a v príjemnej atmosfére sa ladiť na Vianoce. Za to vďaka všetkým organizátorom, najmä Saši Paršovej a rodičom detí zo 4. ročníka. Vianočnú slávnosť a Vianočný bazár 2015 si môžete pripomenúť na fotografiách Borisa Bilčíka tu.

comments powered by Disqus