Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Význam odpustenia - veľkonočné stretnutie k tejto téme

Autor: , 10.3.2015

Vážení priatelia,

po troch mesiacoch vás srdečne pozývame na ďalšie zo stretnutí, ktorými chceme prehlbovať pochopenie významu štyroch hlavných sviatkov roka. Tentoraz sa pokúsime vytvoriť most od zvnútorneného prežívania Vianoc k hľadaniu podstaty blížiacej sa Veľkej noci.

Centrálnou témou bude Význam odpustenia. Radi by sme vás prizvali k spoločnej myšlienkovej práci, v ktorej môžeme vlastné poznanie overovať, rozširovať a prepájať so skúsenosťou ostatných. Na naše vzájomné rozhovory nadviažu prednášky. Petr Mílek (pripájame krátku biografiu) ponúkne pohľad na tému z pozície psychiatra a terapeuta. Erich Šašinka a Martin Králik budú pracovať s modlitbou Otčenáš.

V úvodnej pozvánke sme poslali niekoľko otázok, ktoré môžu slúžiť ako príprava pre spoločnú prácu:

  • Aký prínos má odpustenie pre človeka? Súvisí s vývojom človeka?
  • Uvedomenie si situácií odpustenia a neodpustenia na príkladoch z praxe, ich dôsledky a prejavy v živote.
  • Čo uľahčuje a čo sťažuje odpustenie? 
  • Aké kroky môžeme (potrebujeme) spraviť na ceste k odpusteniu? 
  • Ako pôsobí odpustenie na individuálny a sociálny život? 
  • Ako je to s aktívnym a pasívnym postojom pri odpustení - je pravdivé, že "čas to vylieči"?    
  • Ako rozpoznať podstatu viny? Aký je vzťah medzi vinou a odpustením?

Všetci ste srdečne očakávaní!

Malé príspevky na spoločný stôl, ktorý nám bude pohostením počas celého dňa, sú vítané. A tiež akákoľvek ponuka pomoci pri príprave veľkonočného stretnutia.

Vstupné, ktoré bude použité na pokrytie nákladov spojených s organizáciou podujatia, bude dobrovoľné. Ďakujeme vopred všetkým, ktorí doposiaľ stretnutiu venovali svoje úsilie a podporili ho.

V prípade záujmu účastníkov plánujeme pokračovať v práci na téme i v nedeľu 15. marca v dopoludňajších hodinách.

Za organizačný tím,
Ľudmila Durajová, Alexandra Fialová, Peter Neurath, Soňa Pariláková, Erich Šašinka


MUDr. Petr Mílek

pracuje ako psychiater a psychoterapeut v Hradci Králové. Vyštudoval medicínu na antropozofickej klinike Herdecke v Nemecku. Od roku 2003 žije opäť v ČR. Usporiadava semináre a prednášky na tému rozvoj osobnosti a poradenská činnosť. Spolu s manželkou vedie školu Chirofonetiky. Je členom združenia pre antropozofickú medicínu a spoluorganizátor konferencií IPMT v Českom Krumlove. Počas štúdia medicíny tiež vzdelanie ako Sociálny terapeut, výcvik v poradenstve na Akadémii pre Sociálnu terapiu vo Wuppertal. Práca v detskom domove - Christopherus Haus Witten. Absolvoval výcvik Intergratívnej Gestalt Terapie, NLP a výcvik rodinných a systemických konštalácií u Jana Bílého 2008.


comments powered by Disqus