Waldorfská škola v Bratislave

Seminár o záhrade s architektom Oldřichom Hozmanom

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 30.1.2017

Milí priaznivci prírodných záhrad,

pozývame Vás na seminár o záhrade s architektom Oldřichom Hozmanom 3. 2. 2017 od 14h do 19 h. Budeme spoločne dotvárať koncepciu školskej záhrady Waldorfskej školy. Načerpáme pri tom inšpiráciu, ako spoločnými silami vytvárať obraz záhrady, nielen jednotlivé prvky, ale i ako ich organicky včleniť do živého priestoru.

Ako hovorí architekt Oldřich Hozman: "K nalezení estetického výrazu budoucího projektu tak, aby byl ztotožněn s vaší bytostnou představou pomáhají různé metody tvorby. Jednou z nich je například modelování vaší představy ze sochařské hlíny.

Je-li vizuální charakter vašeho prostředí spojen s vaší bytostnou představou, tak svůj prostor plně přijímáte. Jste v něm spokojeni. Tím, že si společně vymodelujeme vaší představu ze sochařské hlíny, dotkneme se esence toho, co si nosíte v podvědomí jako základ budoucího projektu.

Metodou je zde průvodcovství. Je to způsob, kdy Vás citlivě a pozorně vedu procesem vzniku prvních forem nového zadání. Způsoby mohou být různé. Například společné modelování nebo kreslení. Ideálem je, když si klient pod mým vedením dokáže sám navrhnout základ toho, co si přeje."

Oldřich Hozman je architekt, ktorý sa zaoberá organickou architektúrou už niekoľko rokov. Projekty rieši celostným spôsobom na všetkých úrovniach - duchovnej, duševnej, na úrovni životných síl, aj na fyzickej. Má záujem o zachovanie trvalo udržateľného života, preto používa v svojich projektoch ekologické materiály, ktoré nezaťažujú prírodu.

My ako učitelia si prajeme krásny tvorivý priestor s organickými prvkami, s ekologickými riešeniami.

Pridajte sa k nám k spoločnej tvorbe!

Ak máte záujem, prihláste sa na tatiana.matova@iwaldorf.sk.


comments powered by Disqus