Waldorfská škola v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu školníka

Autor: Waldorfská škola, 31.8.2017

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta školníka Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava.

Popis pracovnej pozície:

K hlavným povinnostiam patrí samostané a proaktívne zabezpečenie prevádzky školy v súlade s pokynmi koordinátora školy zodpovedného za organizačnú časť školy,​ pri dodržiavaní všetkých zásad vnútorného poriadku, organizačného poriadku, BOZP, zákonníka práce, vnútorných a iných predpisov Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.

Požiadavky:
- Manuálna technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Schopnosť tímovej práce
- Pozitívny vzťah k deťom
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Vodičský preukaz skupiny B
- Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredné vzdelanie

Platové podmienky:
- Dohodou

Dátum nástupu: 1.11.2017 alebo dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- Profesijný životopis
- Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- Súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti na e-mailovú adresu: marian.brezovsky@iwaldorf.sk

comments powered by Disqus