Waldorfská škola v Bratislave

Orientačný víkend pre budúcich prváckych rodičov

Autor: , 14.1.2018

Milí rodičia budúcich prvákov!

Srdečne Vás pozývame na informačno - zážitkový víkend, kedy sa budete môcť do hĺbky oboznámiť s waldorfskou pedagogikou na našej škole, s jej špecifikami a vyskúšať si niektoré z predmetov, ktoré sprevádzajú deti na waldorfskej škole počas celých deviatich rokov.

Budete mať možnosť stretnúť sa s budúcou prváckou triednou učiteľkou a s ostatnými pedagógmi našej školy, ktorí povedú jednotlivé bloky prednášok a zážitkových seminárov a radi zodpovedajú všetky Vaše otázky.

Toto víkendové stretnutie nahrádza doterajšie tradičné predzápisové stretnutia v plnom rozsahu. Preto odporúčame všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac o waldorfskej pedagogike, aby využili túto možnosť a prihlásili sa na víkendový seminár. Tento seminár je prístupný aj pre rodičov, ktorých deti ešte nie sú v predškolskom veku.

Termín: 16.-18.2.2018

Cena:  70€/ jeden rodič

          110€/ pre obidvoch rodičov

Termín záväzného prihlásenia: do 9.2.2018 telefonicky na 02/20 28 30 20; 0905/824 251

Občerstvenie (káva, čaj) zabezpečíme, jedlo je vo vlastnej réžii účastníkov.

Parkovanie odporúčame na Magnetovej ulici.

Akcia je určená výhradne pre rodičov, pre deti nebude dozor zabezpečený, ak ste nútení zobrať aj dieťa, zabezpečte mu, prosím, dozor.

Plagát

Rozvrh

Ponuka seminárov

Ponúkame nasledovné zážitkové semináre (prihlasujete sa na max. dva z ponúkaných):

* Ručné práce – šitie zvieratiek z filcu

  Lektorka:  Alexandra Paršová

* Práca s drevom – rezbanie (lipové drevo)

  Lektor: Martin Malogot

* Eurytmia – ukážky z pedagogickej eurytmie

  Lektorka: Monika Dojčárová

* Výtvarné umenie - akvarel - technika mokré do mokrého podkladu (maľba)

  Lektorka: Barbora Krajíčková

* Formové kreslenie - prierez vyučovaním formového kreslenia, rôzne druhy (zrkadlové, uzlové..)

  Lektorka: Miroslava Okuliarová

* Fyzika vo vyšších ročníkoch - pokusy a pozorovania, ukážka z epochy fyziky

  Lektor: Michal Klučka


Motto: „Je toto škola pre moje dieťa?“

comments powered by Disqus