Waldorfská škola v Bratislave

Pozvánka na Veľký KarneWal

Autor: Waldorfská škola, 17.1.2018

Milí rodičia, učitelia a priatelia Waldorfskej školy!

Srdečne Vás pozývame na Veľký Waldorfský KarneWAL, ktorý naša škola tradične organizuje pre dospelých.

Tešíme sa na Vašu hojnú a očarujúcu účasť!

Vaši piatackí rodičia.
comments powered by Disqus