Waldorfská škola v Bratislave

Obnovenie vyučovania - všetky ročníky od 22.6.2020

Autor: Waldorfská škola, 27.5.2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa v súčinnosti s rozhodnutím ministra obnovujeme školské vyučovanie v Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava od 22.6.2020 aj pre ročníky 6.-9


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa v súčinnosti s rozhodnutím ministra školstva SR obnovujeme školské vyučovanie v Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava od 1.6.2020 pre ročníky 1. - 5. a pre Našu triedu. Zároveň sa obnovuje aj prevádzka školských klubov a školskej výdajne.


Organizácia vyučovania od 1. júna zohľadňuje Rozhodnutie ministra školstva SR, platné Rozhodnutia, Usmernenia, Opatrenia a všetky podrobné informácie nájdete na stránkach MŠVVaŠ:

minedu.sk

ucimenadialku.sk


comments powered by Disqus