Waldorfská škola v Bratislave

Prvý školský deň

Autor: Waldorfská škola, 30.8.2020

Vážení rodičia,

veríme, že ste spoločne s deťmi strávili príjemné letné dni a tie sa už tešia do školy.

Nový školský rok začneme v stredu 2.9. Žiaci prichádzajú do školy ráno na 8.15.

V prvý školský deň nebude ranný klub, poobedný klub, nebude sa vydávať obed ani desiata.

Program pre žiakov v triedach bude do 10.00 (bez spoločného úvodu), o prípadných posunoch Vás budú informovať triedni učitelia.

Podrobné organizačné pokyny k otvoreniu školského roka a na obdobie do 14.9.2020 Vám boli zaslané mailom. 


Ďakujeme za spoluprácu, 

tešíme sa na Vás.


comments powered by Disqus