Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Vzdelávanie učiteľov

Autor: Waldorfská škola, 14.8.2020

S potešením oznamujeme, že aj tento rok sa nám prostredníctvom projektu "Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia" podarilo vyslať naše tri učiteľky na vzdelávanie na letný waldorfský seminár v Semilech.

Tieto aktivity sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.Fotogaléria

comments powered by Disqus