Waldorfská škola v Bratislave

Ing. Marian Brezovský.

marian.brezovsky@iwaldorf.sk

Marian Brezovský

Kto som?

Pochádzam z bratislavskej Petržalky, vyštudoval som chémiu na strednom odbornom učilišti a neskôr financie a peňažníctvo na EU v Bratislave. S mojou ženou máme dve krásne dcéry, ktoré obe navštevujú waldorfské zariadenia.

Prečo som na WŠ?

Verím, že výuka a výchova našich detí bez duchovnej roviny je len zhŕňanie informácií, ktoré nie sú využiteľné v praktickom živote a stáva sa z nich len kritérium úrovne vedomostnej dokonalosti. Bez používania kreativity, intuície, chápania príčin, práce s vnútornou motiváciou, otvorenosťou, sociálnosťou budeme vychovávať jedincov s veľmi obmedzeným potenciálom osobnosti. Vo WP sú tieto nástroje rovnako dôležité, ako vedomosti. Verím, že s mojimi skúsenosťami z oblasti riadenia a hospodárstva viem pomôcť škole s jej budúcim smerovaním, s rozvíjaním procesov, so zlepšovaním organizácie práce a k väčšej spokojnosti zamestnancov.

Čím žijem?

Trávim čas s mojou dynamickou rodinkou, v ktorej sa stále niečo rieši. Okrem pracovnej sebarealizácie, ktorá je pre mňa dôležitá sa venujem horolezectvu (pokiaľ mi to zdravie dovolí), zbieram minerály, mám rád klasickú hudbu a umenie. A celkovo sa snažím hľadať nové koníčky a činnosti, ktoré mi robia radosť.

Moje vzory a inšpirácie

Nemám vyhranený jeden vzor. Vyberám si z viacerých duchovných smerov a robím si z toho syntézu. V dnešnej dobe osobne nevidím priestor pre čítanie „starých právd“, ale skôr v práci so svojím ja a v práci so sebou. Vnímam, že sebaspoznávanie je nikdy nekončiaci proces (ak nájdeme odvahu), ktorý často bolí, ale verím, že to je jediný spôsob, ako neustále nachádzať zmysel svojho poslania a objavovať životné šťastie.