Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Miroslava Tagar.

miroslava.tagar@iwaldorf.sk

Miroslava Tagar

Kto som?

Špeciálny pedagóg školy. Vyštudovala som klinickú logopédiu. Už počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať v DSS Integra ako terapeut pre mládež s viacnásobným postihnutím, neskôr v Centre voľhého času v Petržalke. Mala som to šťastie stáť pri zrode waldorfskej školy. Pôsobila som aj ako terapeut v K-centre.  Som z Trenčína. Mám dve deti Danka a Svetlanku.

Prečo som na WŠ?

Zaujímala ma práca s deťmi, ktoré majú zvláštnosti vo vývine a na svojej  ceste som sa dostala do skupiny iniciátorov, ktorí zakladali WŠ. Waldorfský prístup k dieťaťu mi bol veľmi blízky, tak som sa rozhodla prispieť svojimi silami. 

Neskôr som hľadala ďalšie vzdelávanie, ktorým by som svoje špeciálno-pedagogické vedomosti obohatila o rozmer bližší k waldorfu. Natrafila som na terapeutický smer – chirofonetiku –  druh liečivých masáží, ktorý bol primárne vyvinutý pre deti s poruchami reči. Po tomto štúdiu som učila v Škole chirofonetiky v Čechách. Týmto sa pre mňa zmysluplne uzatvára štúdium logopédie.

Vo svojej práci sa venujem najmä deťom s poruchami učenia. Je to kreatívna práca, ktorú mám veľmi rada. Pomohla som vytvoriť na škole špeciálnu triedu a s radosťou sledujem jej úspešné napredovanie a skvelý dopad pre celkovú sociálnu atmosféru v škole. 

Pôsobila som chvíľu ako terapeut pre deti s viacnásobným postihnutím v K-Centre a toto obdobie mi prinieslo mnoho nových impulzov. Okrem iného kurzy v metóde Snoezelen, Bazálnu stimuláciu, či zrakovú stimuláciu.

Od roku  2013 do 2018  som bola  súčasťou lektorského tímu Vzdelávania učiteľov vo waldorfskej pedagogike.

V súčasnosti spolu s kolegami pracujem v Personálnom tíme, pomáhame škole a jej učiteľom. 

Čím žijem?

Vo voľnom čase sa venujem divadlu, štúdiu psychofonetiky, chirofonetickým masážam a pravdaže svojim deťom.

Žijeme v Bernolákove a radi trávime voľné víkendy v prírode.

Moje vzory a inšpirácie

Počas puberty som mala veľké šťastie. Stretla som Richarda Medala, človeka ktorý ma hlboko inšpiroval svojimi postojmi. Bol to vedúci klubu ochrancov prírody, kam som rada chodila. Spolu so skupinkou rovesníkov sme pod jeho vedením robili dobrovoľnícke aktivity v prírode, táborili sme... Dodnes som hrdá na to, že ho poznám, lebo to, čo robí pre regionálnu politiku smerom k uvedomeniu si ľudských hodnôt v živote je mimoriadne veľa.

A z veľkého množstva tých, ktorých obdivujem dnes, by som rada spomenula Emila Páleša. Považujem ho za svojho učiteľa a inšpirátora

.