Waldorfská škola v Bratislave

Vladimír Lobotka M. A..

vladimir.lobotka@iwaldorf.sk

Vladimír Lobotka


Kto som?

Vyštudoval som históriu na Komenského univerzite v Bratislave a filozofiu so zameraním na kozmológiu a vedomie na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Zaujímam sa o integrálnu filozofiu, transpersonálnu a hlbinnú psychológiu, paradigmatické posuny a teórie dejín zamerané na dynamiku vzniku a zániku komplexných civilizácií. Napísal som knihu Cesta k zjednotenému kozmu, som zakladateľom Inštitútu Gaia a členom iniciatív nextRenaissance, Škola pre budúcnosť a Za živé univerzity. Vo voľnom čase sa venujem prekladaniu kníh (Vášeň západnej mysleKvantové otázky) a permakultúre. V súčasnosti si na Univerzite Komenského robím doktorát. 

Prečo som na WŠ?

Budúcnosť našej civilizácie je priamo závislá na budúcnosti vzdelávania a tá, popri udržiavaní a zdokonaľovaní už dosiahnutých hodnôt, spočíva predovšetkým v našej schopnosti  včas rozlíšiť a pružne integrovať hodnoty nové, schopné v ľuďoch tvárou v tvár veľkým výzvam dnešnej doby stimulovať autentickú tvorivosť. Kľúčové bude do vzdelávania prinavrátiť klasický ideál harmonického rozvoja ľudského ducha, duše i tela. Rovnako dôležitá bude snaha o kultiváciu dynamickej rovnováhy medzi osobným pólom, prostredníctvom ktorého človek prežíva a realizuje svoju individuálnu jedinečnosť a univerzálnym pólom, prostredníctvom ktorého túto jedinečnosť spája so životom spoločnosti. Waldorfská pedagogika, s jej zameraním na komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka postavený na vyváženej stimulácii nielen mysle, ale aj citu a vôle, pre takýto typ vzdelávania vytvára veľmi dobré východiská. 

Čím žijem?

Žijem žitím odpovedí na tieto otázky

Ako v dnešnom hodnotovom chaose a intelektuálnej záplave navzájom často protichodných ideí rozlíšiť impulzy s potenciálom stimulovať vyššie tvorivé schopnosti od ich napodobenín, ktoré len replikujú a konzervujú status quo? 

Čo nám môže pomôcť v sebe rozvinúť kvality potrebné na to, aby sme sa, ako jednotlivci aj ako celé ľudské spoločenstvo, mohli povzniesť k novému tvorivému vzletu?

Na čom je postavený náš moderný pohľad na svet? Čo ak nielen dnešná morálna, sociálna a ekologická kríza, ale aj naša existenčná úzkosť a rastúca izolovanosť v medziľudskej oblasti súvisia s našim videním sveta? Kým skutočne sme? Akú budúcnosť chceme spoločne tvoriť? A aký pohľad na svet by nám mohol pomôcť sa do tejto budúcnosti dostať?