Waldorfská škola v Bratislave

Zápis prvákov pre šk. rok 2018/2019

Autor: Miroslava Heribanová, učiteľ, 4.9.2017

Milí rodičia budúcich prvákov,na tejto stránke nájdete v dňoch od 11.9.2017 do 10.10.2017 dotazník, ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019. V marci Vám potom pošleme pozvánku s možnosťou výberu dátumu na… Pokračovať v čítaní

Vnútorný poriadok školy

Autor: Waldorfská škola, 4.9.2017

Tu si môžete stiahnuť aktuálny vnútorný poriadok školy. Pokračovať v čítaní

Rozvrh hodín a krúžkov

Autor: Waldorfská škola, 1.9.2017

Časy vyučovacích hodín  8.30 - 10.15  epocha10.15 - 10.45  veľká prestávka10.45 - 11.30  3. hodina  11.40 - 12.25  4. hodina12.35 - 13.20  5. hodina13.30 - 14.15  6. hodina14.15 - 14.45  obed14.45 - 15.30  7. hodinaMilí rodičia,zoznam krúžkov… Pokračovať v čítaní

Stravovanie

Autor: Waldorfská škola, 31.8.2017

STRAVOVANIE Milí rodičia, V školskom roku 2017/2018 nám bude stravu zabezpečovať firma PINO, s.r.o. V minulom školskom roku sme sa Vám snažili vyjsť v ústrety a zaviedli sme elektronický systém objednávania a odhlasovania obedov a desiat Edupage, dostupný aj na mobilných… Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu školníka

Autor: Waldorfská škola, 31.8.2017

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833 Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36069833 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta školníka Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava. … Pokračovať v čítaní

Letné práce SZŠW 2017

Autor: Marian Brezovský, podporný tím, 29.6.2017

Milí rodičia, priatelia waldorfskej školy,zostavili sme harmonogram letných prác, ktoré chceme zrealizovať počas letných prázdnin. Budeme veľmi radi, ak sa k nám počas leta pripojíte a svojou činnosťou podporíte rozvoj waldorfskej školy.Práce sa delia na tri časti:1. Týždenný harmonogram prác v… Pokračovať v čítaní

Buďte pozdravení Olympania!

Autor: Slavomír Lichvár, učiteľ, 29.6.2017

Pre waldorfský účebný plán je charakteristické, že je pomerne prísne založený na vývojových fázach dieťaťa. Dieťa, ktoré vstupuje do 11. roku života, vstupuje zároveň do jedinečného obdobia, ktoré môžeme obrazne označiť ako zlatý rok detstva. Vývojová kríza 9. roku života už bezpečne pominula, a… Pokračovať v čítaní