Waldorfská škola v Bratislave

Monitor 2014 - výsledky

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 12.3.2014

 Oficiálne výsledky Testovania 9 v roku 2014:

                                                                MAT                        SJL

Priemerná % úspešnosť školy                      67,37%                    68,93%

Priemerná % úspešnosť v rámci SR              54,67%                   62,00%

Rozdiel škola - SR                                     12,70%                    6,93%

Percentil školy                                        87,98                       83,06

(označuje aké % škôl sa umiestnilo v poradí za našou školou)

K výsledkom blahoželáme a všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali ďakujeme.


A ako to prebiehalo? Tu je reportáž:

Je 12.3.2014 ráno 7:00 hodín a pred školou už sú prví žiaci. Je vám čudné, prečo, keď klub začína až 7:30? Nuž to sa už prví deviataci nevedeli dočkať, kedy začnú písať "monitor." Alebo, že by ich tréma vyhnala z postele? 

Atmosféra na škole je pokojná, všetky ostatné triedy sa rozpŕchli kam ktorí a deviataci majú školu len pre seba. Pripravené sú tri triedy, a pedagogický dozor. Nie len z našej školy. Aj z iných škôl prišli dvaja zástupcovia, aby dohliadli na korektnosť testovania. Rovnako z našej školy šli dvaja učitelia takto na skusy. 

7:45 sa otvárajú obálky s testami. 

8:00 sú všetci v triedach a žiaci podľa rozpisu a každý v jemu pridelenej lavici. 

8:00 - 8:10 sa vydávajú pokyny. Žiadne ťaháky a iné nepovolené pomôcky, ako odpovedať, ako vypĺňať, ako opravovať, ....

8:10 - 8:15 sme sa oboznámili s testami.

A začína sa písať. Prvá v poradí je slovenčina. Žiaci pracujú v testoch. Čítajú, pokyvujú hlavami, blednú, alebo červenejú, ale všetci robia. Je absolútne ticho. Občas zaklokoce voda, alebo buchne tablička lámajúcej sa čokolády. To sa deviataci občerstvujú. 

Okolo deviatej sa prepisuje do odpoveďových hárkov. 

9:20 vychádza z triedy ako posledný pedagogický dozor. V rukách testy a odpopveďové hárky. V kancelárii sa pretriedi všetko na tri kôpky. Originály odpoveďových hárkov sa vkladajú do obálky a zalepujú. Ostatné sa zakladá v škole do archívov. 

Do 9:40 majú žiaci prestávku. Tatiana so svojou pomocníčkou už im pripravila občerstvenie. Zapečené rožky, šalát, džúsy. Pedagógovia ale zopakujú raňajší rituál. Rozlepiť obálku s testami z matematiky, prekontrolovať, rozdeliť do tried a 9:40 už znova zaznievajú pokyny...a celé sa to zopakuje. Len na stoloch k čokoláde a pitiu pribudnú pravítka, kružidlá a kalkulačky. 

O 11:00 testovanie pre našich žiakov skončilo. 

Znova sme ich mohli nájsť v jedálni, kde sa neúspešne pokúsili doraziť bohaté občerstvenie. 

A učitelia zatiaľ opravujú kópie odpoveďových hárkov, aby žiaci mohli odísť domov s predbežným výsledkom testu. 

Neoficiálna správa, okolo 68% slovenčina aj matematika. 

Blahoželáme, deviataci. A veľká vďaka všetkým učiteľom, ktorí museli naštudovať 17 strán pokynov, pokúsiť sa nič nedobabrať, aby žiaci nemali zbytočné stresy. Ďakujeme kuchyni za hmotnú podporu. 

A už len počkať, ako to dopadne celosvovensky. Či ten test zo slovenčiny bol naozaj taký ťažký a ako dopadneme v percentile.  
Fotogaléria

comments powered by Disqus