Waldorfská škola v Bratislave

Michaelský deň

Autor: Lucia Kučeráková, učiteľ, 30.10.2015

Obdobie jesene nám prináša radosť z úrody, ktorú sme dopestovali. V prírode máme možnosť kochať sa nádhernými zemitými, zlatými a ohnivými farbami listov. Práve v tomto období už tradične na našej škole oslavujeme sviatok svätého Michaela. Tento rok sme opäť spoločne prežili deň plný vzájomnej pomoci, akcie a interaktívnej hry. Hneď od rána žiaci žili v duchu sviatku a bol im priblížený počas vyučovania. Každá trieda sa zapojila do spoločného prežívania, či už pečením, tvorbou masiek, alebo prípravou výzdoby. Triedy si navzájom pomáhali, ôsmy ročník podal pomocnú ruku druhému a šiestaci sa stali akoby sprevádzajúcimi prváčikov. Svoj postreh ku nálade dňa hovorí Renáta Kubečková: „Deti sa milo ujali pečenia, čo vytváralo príjemnú atmosféru v celej škole.“ Tatiana Maťová dodáva, že „deviatakov môžeme označiť ako rotu rýchleho nasadenia, boli neuveriteľnou manufaktúrou, pôvodne mali napiecť 200 koláčikov v tvare mečov, oni  ich však napiekli úctyhodných 350 kusov.“

Deťom boli v triedach vysvetlené pravidlá hry, ktorá ich čakala poobede. V hre vystupujú postavy ako anjel, čert, svätý Michael a drak – samozrejme, všetky tieto postavy sú len masky, za ktorými sa ukrývajú naši učitelia. Jedno z pravidiel uvádza, že každý kto nečinný bude, označenie od čerta na tvár dostane. V ďalšom sa hovorí, že znamenie môže zotrieť len anjel za dobrý skutok, či pieseň alebo báseň. Iné pravidlo hovorí o tom, ako môžu deti spoločnými silami chytiť draka. Na vyvrcholenie hry prichádza svätý Michael, ktorý nastolí poriadok a vyhodnotí ako si deti počas dňa počínali.

O momenty napätia počas dňa nebolo núdze ani na strane detí, ani na strane organizátorov. „Samotný začiatok hry sme takmer nestihli, nakoľko nám výroba hviezdičiek, masiek pre anjelov, čertov a drakov v deviatackom nebi trvala dlhšie ako sme plánovali. Hlavnou príčinou bolo letné upratovanie, počas ktorého sa nechtiac vyhodili masky z predchádzajúcich rokov“ hovorí Tatiana Maťová.

Samotný priebeh hry bol plný akcie. Nezainteresovaný človek, ktorý nepozná pravidlá hry by povedal, že to bol jeden veľký chaos. Deti pobehovali po zadnom dvore. Niektoré utekali pred čertom, iné upratovali, ďalšie spievali pri anjeloch. Dynamika hry vyvrcholila, keď na scénu nabehli draci, ktorých mali deti spoločnými silami chytiť. Vtedy sa začal skutočný hon na drakov. Až polapením posledného z nich, hra skončila a svätý Michael mohol nastoliť poriadok. Po vyhodnotení pozval všetky triedy na malú hostinku do školského altánku.

Dozvuky z hry ešte pretrvávali aj v školskom klube, kde sa deti stotožnili s jednotlivými maskami a spoločne sa naháňali. Najväčší prínos tohto dňa spočíva v prekonaní seba samého a strachu, veľmi pozitívne hodnotíme i to, že spolupráca niektorých tried nadobudla dlhodobý charakter.

O sviatku svätého Michaela sme písali tu


Fotogaléria